هفت خوان رستم

در حال بارگذاری پخش کننده ...

yaser farzan

این کتاب صوتی 4 بار پسندیده شده
هفت خوان رستم

نویسنده: نسرین سید ابوالقاسم

تهیه کننده و کارگردان: حمیدرضا رحیمیان

تنظیم و کننده و گوینده: یاسر فرزان

راوی: شهربانو اورنگیان

بخش اول: (نیرنگ اهریمن زیبا روی)

اهریمنی در لباس زنی خوش چهره و زیبا روی بر کیکاووس ظاهر می شود و با رقص و رامشگری او را ترقیب می کند که به مازندران حمله کند و کیکاووس قصد عزیمت به می کند.

بخش دوم: (چاره جویی شاه مازندران از دیو سفید)

شاه مازندران از حمله کیکاووس آگاه می شود و پریشان به دنبال راه چاره ای می گردد و از دیو سفید یاری می طلبد...

بخش سوم: (شکست کیکاووس از دیو سفید)

در نبرد با دیو سفید لشکر کیکاووس شکست می خورد و کیکاووس برای پیروزی پی راه چاره ایست…

بخش چهارم: (چاره جویی کیکاووس از زال)

کیکاووس از زال راه چاره می طلبد و او رستم را به یاری او می فرستد.

بخش پنجم: (خوان اول: نبرد رخش با شیر)

رستم برای نجات شاه ایران بر رخش نشست و به سمت مازندران تاخت. غافل از اینکه در بیشه شیر اطراق کرده است...

بخش ششم: (خوان دوم: گذر از بیابان خشک)

چون خورشید از کوی سر زد تهمتن راه در پی گرفت اما در صحرایی سوزان گرفتار شد. چاره در این حرارت سوزان ناپیدا بود...

بخش هفتم: (خوان سوم: کشته شدن اژدها به دست رستم)

چون اژدها بر خوابگاه بازگشت رستم را در حال خواب دید. رخش با دیدن اژدها بر خود جنبید و سم به زمین کوبید.

بخش هشتم: (خوان چهارم: زن جادو)

رستم در راه می پویید که به بوستانی زیبا و گل آرا رسید. دید در آنجا خوانی رنگین گسترده یافت بر خوان فرود آمد و آواز خوشی سرداد. تا چه در انتظار او خواهد بود.

بخش نهم (خوان پنجم: جنگ با اولاد مرزبان)

رستم تمام شب رانده بود و اکنون جانش خسته و آزرده بود و لازم بود که بیاساید. به دشتی رسید و در آنجا رخش را رها کرد تا دمی آرام گیرد ولی دشتبان از دیدن او خشمگین شد و با چوبی به پای رخش کوبید. رستم از دیدن چنین صحنه ای خشمگین شد...

بخش ده (خوان ششم: جنگ با ارژنگ دیو)

چون نیمه ای از شب گذشت از سوی مازندران خروش بر آمد و در هر گوشه ای شمعی بر افروخت و فریادی بر آمد. تهمتن از اولاد پرسید که آن جا که آتش افروخته شده است کجاست؟ والاد پاسخ داد که آنجا سرزمین مازندران و خیمه ارژنگ دیو است که هر زمان بانگ بر می آورد...

بخش یازدهم ( خوان هفتم: جنگ با دیو سفید)

آنگاه رستم برخاست و اولاد را بر ترک رخش نهاد و به سمت کوهی که دیو سفید در آن سکنا داشت تاخت. هفت کوهی را که در میان بود به سرعت در نوردید و به سمت غاری رفت که دیو سفید در آن بود...

بخش دوازدهم (پایان نبرد)

رستم کمند از اولاد برگرفت و او را از درخت باز کرد و گفت اکنون جایگاه کاووس شاه را بنما. و به سمت زندان ایرانیان تاخت. دل کیکاووس با شنیدن بانگ رخش روشن شد و به ارتشیان خود نوید داد اما ارتشیان او...

بخش سیزدهم پایان داستان

از سوی کیکاووس و بزرگان دربار ایران چشم به راه رسیدن رستم بودند و انتظار بازگشت او را از نبرد بزرگش می کشیدند. تا اینکه خبر ظفر رستم به ایرانیان رسید...

از شما دعوت می کنیم به این مجموعه صوتی جذاب و پر از حماسه توجه فرمایید.

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان
  • کاربر مهمان
    کاربر مهمان :
    درود بر شما ، یاسر فرزان هستم . ممنونم از به اشتراک گذاشتن این نمایش رادیویی
  • امیر حسین مددی
    امیر حسین مددی :
    چه اجرای عالی و خوبی داره