تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان
shenoto.com

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان

5

65

4 ماه پیش

توضیحات

در این آلبوم سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ ورود نظریۀ تکامل به ایران و سرزمین‌های اسلامی و مواجهۀ ایرانیان با آن و دیگر جنبه‌های تاریخی این نظریه قرار می‌گیرد. همچنین به بعضی انتقاداتی که به این نظریه شده و تاریخچۀ آنها پرداخته می‌شود.

گویندگان:

امیرمحمد گمینی، علیرضا امتیاز

تاریخ انتشار:

4 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

امیرمحمد گمینی: « مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار»


28
2
00:29:49
2

گفتگوی علیرضا امتیاز و امیرمحمد گمینی دربارۀ تاریخ نظریه تکامل در قاجار


13
1
00:58:29
3

امیرمحمد گمینی: «بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین»


14
1
01:01:30
4

امیرمحمد گمینی: «تحول‌باوری پیش از داروین»


10
1
00:33:51
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.