تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان
shenoto.com

تاریخ نظریۀ تکامل در ایران و جهان

4

17

5 روز پیش

توضیحات

در این آلبوم سخنرانی‌هایی دربارۀ تاریخ ورود نظریۀ تکامل به ایران و سرزمین‌های اسلامی و مواجهۀ ایرانیان با آن و دیگر جنبه‌های تاریخی این نظریه قرار می‌گیرد. همچنین به بعضی انتقاداتی که به این نظریه شده و تاریخچۀ آنها پرداخته می‌شود.

گویندگان:

-

تاریخ انتشار:

5 روز پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

امیرمحمد گمینی: « مواجهه با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار»


6
1
00:29:49
2

گفتگوی علیرضا امتیاز و امیرمحمد گمینی دربارۀ تاریخ نظریه تکامل در قاجار


5
1
00:58:29
3

امیرمحمد گمینی: «بررسی آرای حسین نصر دربارۀ تاریخ علم و نظریۀ تکامل داروین»


4
1
01:01:30
4

امیرمحمد گمینی: «تحول‌باوری پیش از داروین»


2
1
00:33:51
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.