نگاهی به رمان ناتوردشت: غریبه ای در دنیای غریبه تر
shenoto.com

نگاهی به رمان ناتوردشت: غریبه ای در دنیای غریبه تر

0

28

8 ماه پیش

Description

در قسمت اول پازکست نگاهی داریم به جی دی سلینجر و رمان معروفش ناتوردشت

Host/Hostess:

محمدرضا پازکی

Publish at:

8 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

ناتوردشت: غریبه ای در دنیای غریبه تر


28
0
01:17:36
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.