تئوری انتخاب فصل اول پارت۱
shenoto.com

تئوری انتخاب فصل اول پارت۱

0

0

1 سال پیش

Description

فرضیه ای از روانشناسی که مسئولیت پذیری را عامل مهمی در رفع احساسات ناخوشایند بشر امروزی میداند.که شنیدنش خالی از لطف نیست و پنجره ای نو روبه جهان باز میکند

Tags:

Host/Hostess:

فریبا بخشنده

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.