مصاحبه با رتبه های برتر
shenoto.com

مصاحبه با رتبه های برتر

0

316

6 ماه پیش

Description

ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف گویندگان: مهسا مقدم، مسعود ضیائی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش اول : مصاحبه با سرکار خانم فروزان فتاحی رتبه چهار حسابداری کارشناسی ارشد مصاحبه با سرکار خانم نوشین دخت محسنی رتبه چهار مترجمی زبان کارشناسی ارشد مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش دوم : مصاحبه با آقای علی کیوان نیا رتبه یک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ، با گرایش الکترونیک قدرت و سیستم های قدرت آقای سید سعید نعیمی تاجدار رتبه چهار کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم) موضوع : ویژه برنامه رادیویی روی موج مدرسان شریف بخش سوم : مصاحبه با آقای حمید رضا جوادی زاده رتبه دو مدیریت کسب و کار گرایش MBA مصاحبه با آقای مسلم پیری زمانه رتبه دو دکتری رشته مدیریت آموزشی

Host/Hostess:

مهسا مقدم، مسعود ضیایی

Publish at:

6 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

modaresan_podcast


180
0
00:04:00
2

مصاحبه با رتبه های برتر (بخش اول)


57
0
00:55:52
3

مصاحبه با رتبه های برتر (بخش دوم)


40
0
00:20:21
4

مصاحبه با رتبه های برتر (بخش سوم)


39
0
00:21:16
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.