search
توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا 14 ماهه به زبان فارسی
play_arrow

توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا 14 ماهه به زبان فارسی این آلبوم بهادار می‌باشد

توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا 14 ماهه به زبان فارسی این آلبوم بهادار می‌باشد

2 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow36
  • thumb_up 0
  • more_vert

در این پادکست دکتر معصومی استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز و موسس مرکز جامع گفتار درمانی و کار درمانی تبریز یاشام به توضیح توانایی های کودک یکسال و دو ماه یا ۱۴ ماه می پردازد شما با گوش دادن به این پادکست می توانید توانایی کودک خود را با این توانایی ها مقایسه کنید و ببینید که کودک شما در مسیر رشد طبیعی خود قرار دارد یا نه؟ ١- پرسشنامه طوری طراحی شده است که کودک ممکن است نتواند تمام فعالیتھای مورد اشاره در آن را انجام دھد. از این موضوع متعجب یا ناراحت نشوید . ٢- سوالات برای ھر سن در ۵ بخش اصلی طراحی شده اند :( ١)بخش برقراری ارتباط (که عمدتا مربوط به سخن گفتن و شنوایی است )( ٢)بخش حرکات درشت (که عمدتا مربوط به حرکات پاھا و بازوھا است)( ٣)بخش حرکات ظریف (که عمدتا مربوط به حرکات دستھا و انگشتان است)( ۴)بخش حل مسئله (که عمدتا مربوط به درک مفاھیم است)و ( ۵) بخش شخصی-اجتماعی (که عمدتا مربوط به رفتارھای فردی و رفتارھای اجتماعی کودک است).یک "بخش کلی" ھم در پایان ۵ بخش اصلی وجود دارد که سوالات آن عمومی ھستند. ٣- در مورد پاسخ ھر کدام از سوالات اگر شک دارید، حتما باید فعالیت مورد اشاره در آن سوال را با کودک خود امتحان کنید و سپس به سوال پاسخ دھید . ٤- در ۵ بخش اصلی ، ھر سوال سه پاسخ "بلی"،"گاھی"و "ھنوز نه" دارد . توجه داشته باشید که بایستی فقط یکی از پاسخ ھا علامت زده شود و در بخش کلی ، پاسخ ھا "بلی" یا "خیر" است و گاھی ھم باید توضیح کوتاھی در پاسخ به سوالات نوشته شود . - پاسخ "بلی" به معنی این است که کودک در حال حاضر قادر است فعالیت مورد نظر را انجام دھد. - پاسخ "گاھی" به معنی این است که کودک به تازگی شروع به انجام فعالیت مورد نظر کرده است - پاسخ "ھنوز نه" به معنی این است که کودک ھنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است. ٥- توجه داشته باشید گاھی پیش می آید که کودک فعالیت مورد نظر را قبلا انجام می داده است ولی حالا به دلیل اینکه فعالیت پیشرفته تری را یاد گرفته است ، دیگر آن فعالیت قبلی را انجام نمی دھد یا بندرت انجام میدھد .مثلا اگر سوال شده است "آیا کودک چھار دست و پا می رود ؟"اگر کودک شما قبلا چھار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود ،در این صورت بازھم باید پاسخ "بلی" را علامت بزنید . ٦- پر کردن و برگرداندن سریع پرسشنامه بسیار اھمیت دارد، تا اولا سن کودک از سن مناسب برای پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه نگذرد و ثانیا در صورت وجود کوچکترین اشکال در تکامل او اقدام به موقع انجام شود.پس پرسشنامه را به موقع تکمیل فرمایید و ھر چه زودتر با مرکز جامع گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام تماس بگیرید ٧- پاسخ به سوالات پرسشنامه را به یک بازی خانوادگی تبدیل نمایید، تا ھم شما وھم کودکتان از آن لذت ببرید . بھتر است کودک ھنگام تکمیل پرسشنامه آماده بازی باشد . ٨- توجه کنید که بایستی مشخص فرمایید که چه کسی پرسشنامه را تکمیل می نماید .منظور کسی است که در مورد کودک اطلاعات بیشتری دارد و او است که به سوالات پاسخ می دھد. ٩- در صورت بروز ھر گونه مشکل در پاسخ دادن به سوالات پرسشنامه با شماره تلفن 04133376035 تماس بگیرید.

: دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
…