نفرتی که تو می‌کاری
shenoto.com

نفرتی که تو می‌کاری

0

28

1 سال پیش

توضیحات

رمانی دربارۀ تبعیض و نژادپرستی با حضور مترجمان کتاب میلاد بابانژاد و الهه مرادی نشر نون گروه سنی جوان 00:00 سلام و احوال پرسی 00:43 خوانش بخشی از کتاب: سمانه سعادتیان، افشین بهمن 02:33 توضیح درباره کتاب: افشین بهمن، هنگامه عربیان 03:55 توضیح درباره کتاب: سمانه سعادتیان 04:49 بخش اول گفتگوی سمانه سعادتیان با مترجمان کتاب: میلاد بابانژاد، الهه مرادی 08:50 خوانش بخشی از کتاب: افشین بهمن 11:10 بخش دوم گفتگوی سمانه سعادتیان با مترجمان کتاب: میلاد بابانژاد، الهه مرادی 12:47 خوانش بخشی از کتاب: سمانه سعادتیان، افشین بهمن 15:24 بخش سوم گفتگوی سمانه سعادتیان با مترجمان کتاب: میلاد بابانژاد، الهه مرادی 20:33 خوانش بخشی از کتاب: سمانه سعادتیان 22:14 خوانش بخشی از کتاب: افشین بهمن 22:51 توضیح درباره کتاب: هنگامه عربیان 24:48 خوانش بخشی از کتاب: افشین بهمن 24:56 معرفی گوینده‌ها

گویندگان:

سمانه سعادتیان، هنگامه عربیان، افشین بهمن

تاریخ انتشار:

1 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

Nefrati-U-mikari


28
0
00:25:09
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.