رمان وی | فصل سوم | چند پک سیگار
shenoto.com

رمان وی | فصل سوم | چند پک سیگار

0

75

1 سال پیش

Description

به آنکه بی ستاره است و آنکه خود ستاره است سوالات این مصاحبه برای جلوگیری از زیاده‌گویی حذف شده است. این فصل روایتی ساده از زندگی وی از نگاه دوست و همسایه آنهاست.

Host/Hostess:

امیرقباد

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

چندپک سیگار


75
0
00:13:40
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.