طبیب معجزه گر

در حال بارگذاری پخش کننده ...

شنوتو

این نمایشنامه صوتی 2 بار پسندیده شده
این نمایش درباره زن و شوهری است که به دنبال مشاجره ای مرد همسرش را کتک می زند و زن به فکر انتقام از او می افتد. در همین حین به ماموران حاکم برمی خورد که به دنبال طبیب می گردند، زن هم آدرس شوهرش را به آنها می دهد...

انتقام در لغت به معنای کیفر دادن و در اصطلاح کیفر دادن دیگری به همان اندازه که ستم نموده یا بیشتر از آن است.

یکی از نابهنجاری های اجتماعی که البته ریشه در ظلم به خدا و خود دارد، ظلم و ستم اجتماعی است. انسان هرگاه موقعیت خود و خدا رابه درستی نشناسد و تحلیل نکند و موقعیت خویش را فراتر از آن چه هست قرار دهد از حد تجاوز کرده و نتیجه بینش و نگرش وی در رفتارهای وی به شکل ظلم و ستم به دیگری نمودار می شود. از این روست که آموزه های قرآنی ظلم به دیگری را در چارچوب ظلم به خود تحلیل می کند

برچسب های این نمایشنامه صوتی


نظرات کاربران درباره این نمایشنامه صوتی


کاربر مهمان
  • کاربر مهمان
    کاربر مهمان :
    s