کتاب صوتی زندگی نامه کامل کوروش
shenoto.com

کتاب صوتی زندگی نامه کامل کوروش

8

948

5 سال پیش

Description

زندگی نامه کامل کوروش نویسنده: محمد هادی احمدی راوی امیر اردلان داودی بایسته است که هر ایرانی میهندوست نَسکِ (کتابِ) زندگینامهِ کوروش بزرگ را بخواند تا در کنار یادگیریِ آموزش های فرخویی (اخلاقی) از این رادمرد بُزرگ، هُنر مُبارزه در زندگی را نیز در آموزشگاهِ این بُزرگترین نابغهِ رزمی جهان بیاموزد که چگونه از راه بکارگیری شگردهایِ هوشمندانه و وَدایش های (تصمیم هایِ) خَرَدمندانه و بجا با کمترین هزینه بر گرفتاریهای زندگی روزمره اش چیره گردد. باهمهِ ویژگی هایِ فرخوییِ (اخلاقی) ستایش انگیزی که کوروش داشت، او یک پدیدهِ جُدابافته ( استثنایی) از مردم ایران نبود، او بازده و دست پروردهِ یک آیین و فرهنگِ آدمساز بود که به جان مردم، هاگ هایِ آدمی (حقوق بشر) و هاگِ (حق) آزادی شان ارج میگُذاشت، همان آیینی که امروز شوربختانه به فراموشی سپرده شده است. در درونِ هر ایرانی میهندوست یک کوروش با همهِ نیکی ها و آزادگیش نهفته است که میتواند از درون او برخیزد و نمایان شود. به امید ساخت اثری فاخر در شان کوروش کبیر...... زمان 80 دقیقه

Tags:

Host/Hostess:

امیر اردلان داودی

Publish at:

5 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


948
8
01:09:16
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.