برار

در حال بارگذاری پخش کننده ...

شنوتو

این نمایشنامه صوتی 1 بار پسندیده شده
به دنبال دزدیده شدن تفنگ ارتش شاهشاهی مامورها او را تعقیب می کنند و او به خرابه ای پناه می برد که ....

یکی از نابهنجاری های اجتماعی که البته ریشه در ظلم به خدا و خود دارد، ظلم و ستم اجتماعی است. انسان هرگاه موقعیت خود و خدا رابه درستی نشناسد و تحلیل نکند و موقعیت خویش را فراتر از آن چه هست قرار دهد از حد تجاوز کرده و نتیجه بینش و نگرش وی در رفتارهای وی به شکل ظلم و ستم به دیگری نمودار می شود.برچسب های این نمایشنامه صوتی


نظرات کاربران درباره این نمایشنامه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.