معما

در حال بارگذاری پخش کننده ...

شنوتو

این نمایشنامه صوتی 4 بار پسندیده شده
اجری به خاطر رفتن به سفر تجاری مقداری از اموال خود را به صورت سکه ی طلا در کیسه ای مهر و موم شده نزد قاضی به امانت می گذارد. او پس از چند روز بازگشته و اظهار می دارد که راهزنان اموال او را به غارت برده اند و او برای دریافت سکه های باقیمانده آمده است. او پس از دریافت کیسه ی زر به اصرار قاضی آن را باز می کند تا از کامل بودن محتوی داخل آن مطمئن شود اما ...

برچسب های این نمایشنامه صوتی


نظرات کاربران درباره این نمایشنامه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.