سیستم سازی کسب و کار با مهندس دلیری
shenoto.com

سیستم سازی کسب و کار با مهندس دلیری

14

616

10 ماه پیش

توضیحات

در این آلبوم با تمرکز به سیستم سازی به ابعاد مختلف کسب وکار خواهیم پرداخت تا هم شما را در سیستم سازی راهنمایی نموده و هم پیش نیازهای آن را که ریشه در مدیریت کسب و کار دارد بیان نمایم. این یخش شامل موارد زیر است: ارزشهای سازمانی بهبود فرایند تفکر سیستمی تفویض اختیار سیستم سازی اجزا قالب کار روزانه مدل اولیه کسب و‌ کار مدیر سیستمی ۱ مدیر سیستمی 2 هدفگرایی واگذاری تصمیمات برای سیستم سازی ۵ اشتباه سیستم سازی سیستم ابزار توسعه قش نگرش مدیر عامل در سیستم‌سازی

گویندگان:

سید احمد دلیری

تاریخ انتشار:

10 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

ارزشهای_سازمانی_سیستم_سازی_با_دلیری


147
4
00:13:45
2

بهبود_فرایند_سیستم_سازی_با_دلیری


77
1
00:11:45
3

تفکر_سیستمی_سیستم_سازی_با_دلیری


71
1
00:17:22
4

تفویض_اختیار_سیستم_سازی_با_دلیری


56
1
00:13:11
5

سیستم سازی اجزا دلیری jahanmodir


54
2
00:16:30
6

قالب_کار_روزانه_سیستم_سازی_با_دلیری


36
1
00:20:36
7

مدل اولیه کسب و‌ کار دلیری jahanmodir


38
1
00:12:30
8

مدیر_سیستمی_۱_سیستم_سازی_با_دلیری


30
1
00:14:54
9

مدیر_سیستمی_۲_سیستم_سازی_با_دلیری


32
1
00:08:26
10

هدفگرایی


35
1
00:15:06
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.