سیستم سازی کسب و کار با مهندس دلیری
shenoto.com

سیستم سازی کسب و کار با مهندس دلیری

13

516

4 ماه پیش

توضیحات

در این آلبوم با تمرکز به سیستم سازی به ابعاد مختلف کسب وکار خواهیم پرداخت تا هم شما را در سیستم سازی راهنمایی نموده و هم پیش نیازهای آن را که ریشه در مدیریت کسب و کار دارد بیان نمایم. این یخش شامل موارد زیر است: ارزشهای سازمانی بهبود فرایند تفکر سیستمی تفویض اختیار سیستم سازی اجزا قالب کار روزانه مدل اولیه کسب و‌ کار مدیر سیستمی ۱ مدیر سیستمی 2 هدفگرایی واگذاری تصمیمات برای سیستم سازی ۵ اشتباه سیستم سازی سیستم ابزار توسعه قش نگرش مدیر عامل در سیستم‌سازی

گویندگان:

سید احمد دلیری

تاریخ انتشار:

4 ماه پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

ارزشهای_سازمانی_سیستم_سازی_با_دلیری


129
3
00:13:45
2

بهبود_فرایند_سیستم_سازی_با_دلیری


63
1
00:11:45
3

تفکر_سیستمی_سیستم_سازی_با_دلیری


57
1
00:17:22
4

تفویض_اختیار_سیستم_سازی_با_دلیری


47
1
00:13:11
5

سیستم سازی اجزا دلیری jahanmodir


45
2
00:16:30
6

قالب_کار_روزانه_سیستم_سازی_با_دلیری


30
1
00:20:36
7

مدل اولیه کسب و‌ کار دلیری jahanmodir


32
1
00:12:30
8

مدیر_سیستمی_۱_سیستم_سازی_با_دلیری


23
1
00:14:54
9

مدیر_سیستمی_۲_سیستم_سازی_با_دلیری


23
1
00:08:26
10

هدفگرایی


28
1
00:15:06
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.