مصاحبه با سامان یاسمی همکار ورزشکار افق کوروش
shenoto.com

مصاحبه با سامان یاسمی همکار ورزشکار افق کوروش

0

2

2 هفته پیش

Description

رادیو افق کوروش -مصاحبه رادیو افق کوروش با سامان یاسمی همکار منطقه یک افق کوروش و داور ممتاز و مربی تیم کشتی کارگران استان لرستان

Host/Hostess:

رادیو افق کوروش

Publish at:

2 هفته پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

یاسمی کامل


2
0
00:17:12
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.