خطرات کاکائو، بویژه کاکائوی تلخ را جدی بگیرید. بخش دوم: بیماری که نزدیک بود، کاکائو دست چپش را از وی جدا کند.
pause

خطرات کاکائو، بویژه کاکائوی تلخ را جدی بگیرید. بخش دوم: بیماری که نزدیک بود، کاکائو دست چپش را از وی جدا کند. این آلبوم بهادار می‌باشد

خطرات کاکائو، بویژه کاکائوی تلخ را جدی بگیرید. بخش دوم: بیماری که نزدیک بود، کاکائو دست چپش را از وی جدا کند. این آلبوم بهادار می‌باشد

2 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow201
  • thumb_up 0
  • more_vert

در بخش پیشین با خطر کاکائو آشنا شدیم. در این بخش، دکتر حسین روازاده از بیماری سخن میگوید که دستش سیاه شده بود و دکترها میخواستند آن را از بازو جدا کنند. نکته ای که در سخنان ایشان درخور نگرش است، این است که در جایی از سخنرانی، اشتباهی میکند و سپس آن را درست میکند که این نشانه راستگویی ایشان است. زیرا دروغگو باک ندارد که چه میگوید تا اگر اشتباه کرد، درستش کند.

: دکتر حسین روازاده
…