تجربه بازار - شتاب دهنده ها
shenoto.com

تجربه بازار - شتاب دهنده ها

0

198

1 سال پیش

Description

گفتگو با جناب آقای زاهدی مدیر ارشد عملیات در شتابدهنده خانه نوآوری با موضوع شتاب دهنده ها

Host/Hostess:

گویندگان رادیو و اساتید بازاریابی

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

تجربه بازار - شتاب دهنده ها


198
0
00:44:44
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.