کتاب صوتی " تاریخ مختصر ایران " نوشته سر پرسی سایکس - ترجمه حسین سعادت نوری
shenoto.com

کتاب صوتی " تاریخ مختصر ایران " نوشته سر پرسی سایکس - ترجمه حسین سعادت نوری

3

2,267

3 ماه پیش

توضیحات

سرپرسی مولزورث سایکس ( 1867 -1945 ) سپاهی و مستشرق انگلیسی هنگامی که در هند خدمت می کرد با زبان فارسی آشنایی یافت . از 1893 مسافرت و ماموریت های در ایران و بلوچستان آغاز شد . در 1894 کنسولگری کرمان و بلوچستان ایران و در 1899 کنسولگری سیستان را تاسیس کرد. در جنگ آفریقای جنوبی با بوئرها جنگید. از 1905 تا 1913 در خراسان و ترکستان چین سر کنسول بود .در 1916 مامور تاسیس پلیس جنوب شد و تا 1918 در ایران خدمت کرد. سایکس به واسطه تالیفات متعددش راجع به ایران و سار ممالک آسیایی از مستشرقان برجسته به شمار می رود. از دیگر آثار اوست : تاریخ ایران (1915 ) - تاریخ کرمان ، ده هزار مایل در ایران ( 1902) - افتخار عالم تشیع (1910) - در واحات و صحاری آسیای مرکزی ( 1920 با همکاری خانم سایکس ) - تاریخ افغانستان (1945 ) و تاریخ اکتشافات جغرافیایی ( 1934)

گویندگان:

مهدي حسين زاده

تاریخ انتشار:

3 ماه پیش

Shenoto Plus
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ثبت نظر خود، ابتدا باید وارد اکانت خود شوید.