کتاب جمعه
shenoto.com

کتاب جمعه

2

1,527

6 ماه پیش

Description

هر هفته جمعه‌ها درباره کتاب‌های قدیمی علمی به خصوص کتاب‌های حوزه تکامل، تاریخ طبیعی، دیرینه‌شناسی و جانورشناسی صحبت می‌کنیم.

Host/Hostess:

عرفان خسروی

Publish at:

6 ماه پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

کتاب جمعه، قسمت دوم، معرفی کتاب نخستین مردم جهان، نوشته جرالد ایمز و روز وایلر (1958)، ترجمه احمد بطحایی، انتشارات سخن، با همکاری موسسه فرانکلین، 1337، با ادای احترام خدمت استاد منوچهر انور


131
1
00:10:00
2

کتاب جمعه، قسمت اول، معرفی کتاب نخستین روزهای جهان، نوشته جرالد ایمز و روز وایلر (1958)، ترجمه احمد بطحایی، انتشارات سخن، با همکاری موسسه فرانکلین، 1337


570
1
00:10:00
3

کتاب جمعه، قسمت سوم، معرفی کتاب جانورشناسی، نوشته برنت، فیشر و زیم (1958)، ترجمه محمود بهزاد و فروغ رمضانی، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی، با همکاری موسسه فرانکلین، 1354


109
0
00:10:00
4

کتاب جمعه، قسمت چهارم، خوانش و نقد صفحه‌ای از کتاب نخستین روزهای جهان، نوشته جرالد ایمز و روز وایلر (1958)، ترجمه احمد بطحایی، انتشارات سخن، با همکاری موسسه فرانکلین، 1337


66
0
00:10:00
5

کتاب جمعه، قسمت پنجم، خوانش و نقد صفحه‌ای از کتاب نخستین روزهای جهان، نوشته جرالد ایمز و روز وایلر (1958)، ترجمه احمد بطحایی، انتشارات سخن، با همکاری موسسه فرانکلین، 1337


71
0
00:10:00
6

کتاب جمعه، قسمت ششم، معرفی کتاب گیاه‌شناسی، نوشته الکساندر، زیم و برنت (۱۹۷۰)، ترجمه محمود بهزاد، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، با همکاری مؤسسه فرانکلین، ۲۵۳۵


54
0
00:10:00
7

کتاب جمعه، قسمت هفتم، معرفی کتاب تکامل، فرانک اچ. تی. رودز (۱۹۷۴)، ترجمه محمود بهزاد، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۲۵۳۵


56
0
00:10:00
8

کتاب جمعه، قسمت هشتم، معرفی کتاب تکامل، فرانک اچ. تی. رودز (۱۹۷۴)، ترجمه محمود بهزاد، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۲۵۳۵


65
0
00:10:00
9

کتاب جمعه، قسمت نهم، معرفی کتاب تکامل، فرانک اچ. تی. رودز (۱۹۷۴)، ترجمه محمود بهزاد، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۲۵۳۵


54
0
00:10:00
10

کتاب جمعه، قسمت دهم، معرفی کتاب تکامل، فرانک اچ. تی. رودز (۱۹۷۴)، ترجمه محمود بهزاد، انتشارات انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی، ۲۵۳۵


71
0
00:10:00
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.