سودا شناسی (بخش مغز_ تخصصی)
shenoto.com

سودا شناسی (بخش مغز_ تخصصی)

0

132

1 سال پیش

Description

سودا در مغز چه اثری میگذارد و حالات مغز به چه صورتی در میآید و در نبض چه آثاری دارد و اشاره به مواردی از علم المزاج که درباب دوازده مزاج سخن میگوید

Host/Hostess:

حکیم رضی

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

سودا در مغز چیست و چگونه اثری دارد (تخصصی) .mp3


132
0
00:12:41
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.