ارائه تدبر در سوره مبارکه شوری
play_arrow

ارائه تدبر در سوره مبارکه شوری این آلبوم بهادار می‌باشد

ارائه تدبر در سوره مبارکه شوری این آلبوم بهادار می‌باشد

2 سال پیش
keyboard_arrow_down
 • share
 • code
 • play_arrow39
 • thumb_up 14
 • more_vert

در این آلبوم، صوت جلسات هفتگی هیئت قرآن و ولایت که به تدبر در سوره مبارکه شوری توسط استاد علی صبوحی طسوجی پرداخته شده است آورده میشود.

: استاد علی صبوحی طسوجی
…

unfold_more

 • جلسه اول تدبر در سوره مبارکه شوری - بخش اول

  share thumb_up play_arrow
 • جلسه اول تدبر در سوره مبارک شوری - بخش دوم

  share thumb_up play_arrow
 • جلسه دوم تدبر در سوره مبارکه شوری - بخش اول

  share thumb_up play_arrow
 • جلسه دوم تدبر در سوره مبارکه شوری - بخش اول

  share thumb_up play_arrow
 • جلسه دوم تدبر در سوره مبارکه شوری - بخش دوم

  share thumb_up play_arrow
 • جلسه سوم تدبر در سوره مبارکه شوری - بخش اول

  share thumb_up play_arrow
 • جلسه سوم تدبر در سوره مبارکه شوری - بخش دوم

  share thumb_up play_arrow
 • تدبر در سوره مبارکه شوری - جلسه چهارم

  share thumb_up play_arrow
 • تدبر در سوره مبارکه شوری - جلسه پنجم

  share thumb_up play_arrow
 • تدبر در سوره مبارکه شوری جلسه ششم

  share thumb_up play_arrow