قانون توانگری
shenoto.com

قانون توانگری

6

1,110

2 سال پیش

توضیحات

از آسمان برایتان طلا می بارد. این کتاب حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است. البته کسی کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد. نباید هم دوست داشته باشد. پانزده سال بود که جویای چنین کتابی بودم. در طول آن سالها که در قفسه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها جستجویش می کردم، دیدم که کتاب های زیادی در زمینه موفقیت وجود دارد. اما هیچکدام از قوانین ساده و منسجمی که کامیابی را تضمین کند، سخن نمی گفت. شروع کردم به جستجوی کتابی نظیر این کتاب. چون نه آموزشی دیده بودم که بتوانم کار پیدا کنم، نه منبع درآمدی داشتم. حاضر بودم جانم را بدهم تا بتوانم راه و رسم مقتدرانه اندیشیدن را بیاموزم. اما میبایست خرج تنها پسرم را در می آوردم و استطاعت شکست خوردن نداشتم. دریافتم که شکست، اساسا ثمره اندیشیدن به شکست است. به محض پی بردن به این راز بزرگ کامیابی، جزر و مد دگرگون شد. منظور از اندیشه توانگر، اندیشه ایست که فزونی و کامیابی و دولت و شوکت و اقتدار به همراه آورد.

گویندگان:

علی اکبر متواضع

تاریخ انتشار:

2 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

قانون توانگری - فصل اول


244
2
00:33:08
2

قانون توانگری - فصل دوم


95
2
00:27:10
3

قانون توانگری - فصل سوم


79
0
00:29:34
4

قانون توانگری - فصل چهارم


67
0
00:35:41
5

قانون توانگری- فصل پنجم


70
0
00:36:29
6

قانون توانگری - فصل ششم


62
1
00:37:17
7

قانون توانگری- فصل هفتم


72
1
00:27:58
8

قانون توانگری- فصل هشتم


56
0
00:40:10
9

قانون توانگری- فصل نهم


53
0
00:38:03
10

قانون توانگری- فصل ذهم


62
0
00:45:03
shenoto album comment

نظرات

کاربر شنونده

1 سال پیش

کاربر شنونده

1 سال پیش

خیلی عالی


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.