شاهنامه‌خوانی
shenoto.com

شاهنامه‌خوانی

1

55

2 سال پیش

توضیحات

دیباچه شاهنامه «داستان دقیقی شاعر»

گویندگان:

شیلا نخجوانی

تاریخ انتشار:

2 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


14
1
00:02:02
2

دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دوست‌مهربان


4
0
00:02:02
3

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
4

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
5

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
6

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
7

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
8

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
9

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


4
0
00:02:02
10

شاهنامه‌خوانی_دیباچه‌شاهنامه_داستان‌دقیقی‌شاعر


9
0
00:02:02
shenoto album comment

نظرات

شیلا نخجوانی

2 سال پیش

شیلا نخجوانی

2 سال پیش

از همه سروران ارجمند برای تکرار چندباره این فایل پوزش می‌خواهم. این کاستی در کار، برای قطع و وصل پیاپی نت هنگام آپلود، ناخواسته روی داد و قابل برگشت و برداشتن نبود. پوزشم را بپذیرید. کوشش می‌کنم گام به گام فایلهای تکراری را با شاهنامه‌خوانیهای تازه‌ جایگزین کنم.


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.