بهترین روش های ایجاد انگیزه چیست؟
shenoto.com

بهترین روش های ایجاد انگیزه چیست؟

0

70

1 سال پیش

Description

مهمترین فاکتور برای رسیدن به موفقیت داشتن انگیزه است. داشتن هدف در زندگی و یادآوری اهداف به ما در ایجاد انگیزه کمک می کند. مثبت اندیشی، هدف داشتن، یادآوری اهداف و ... همه در ایجاد انگیزه موثر هستند.

Host/Hostess:

محمد نوروزی

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

بهترین روش های ایجاد انگیزه چیست؟


70
0
00:04:17
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.