هیستوری پنل
shenoto.com

هیستوری پنل

1

154

2 سال پیش

Description

پادکست هیستوری پنل، یک پادکست فارسی است که به بخش های کمتر توجه شده از تاریخ ایران می پردازد

Tags:

Host/Hostess:

-

Publish at:

2 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

هیستوری پنل ـ معرفی


69
0
00:08:03
2

هیستوری پنل ـ معرفی


11
0
00:08:03
3

هیستوری پنل ـ معرفی


10
0
00:08:03
4

هیستوری پنل ـ نوز بلژیکی


64
1
00:51:52
shenoto album comment

Comments

امیر حسین مددی

2 سال پیش

امیر حسین مددی

2 سال پیش

آقا بیصبرانه منتظریم پادکست شماره یک را بشنویم. در این شماره ایده و مقدمه خیلی خوبی داشتین. لحن بیان خیلی دلنشین بود. اما لطفا اختلاف بلندی صدا بین صدای شما و موسیقیهای کار شده بعضا خیلی زیاده. این باعث میشه که کاربرانی که در هنگام خواب بخواهند ازش استفاده کنند، کمی اذیت بشوند. جسارت بنده را ببخشید.


For sending comments you should login first.