نگاهی نو بر حماسه‌ای کهن
play_arrow

نگاهی نو بر حماسه‌ای کهن این آلبوم بهادار می‌باشد

نگاهی نو بر حماسه‌ای کهن این آلبوم بهادار می‌باشد

3 سال پیش
keyboard_arrow_down
 • share
 • code
 • play_arrow98
 • thumb_up 0
 • more_vert

این نوشته کوتاه آغازی است بر راهی بلند که امید است رایو شاهنامه در پیش داشته باشد. کوششی دیگر برای نگرشی نو، بر این حماسه کهن ایرانی و میراث فرهنگ جهانی

: شیلا نخجوانی
…

 • ساختن یک ملت

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش یکم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش دوم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش سوم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش چهارم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش پنجم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش ششم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش هفتم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش هشتم

  share thumb_up play_arrow
 • دیباچه نامه باستان_بخش نهم

  share thumb_up play_arrow