یادداشت 107 رضا جمیلی | روزهای چه‌کنم و مصاحبه‌ای که باید خواند.
shenoto.com

یادداشت 107 رضا جمیلی | روزهای چه‌کنم و مصاحبه‌ای که باید خواند.

0

345

1 سال پیش

Description

من دوست داشتم به جای این یادداشت و به جای حرف‌هایی که برداشت و تحلیل یک متولد دهه 60 از زمانه دهه 90 است، تمام‌‌وکمال مصاحبه‌ای را چاپ می‌کردم که ایمان دارم خواندنش این روزها برای یکایک اعضای اکوسیستم استارت‌آپی از ‌اوجب‌واجبات است. حرف من در این شماره سرراست‌تر از همیشه است: مصاحبه دکتر محمد بحرینیان، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه را همه ما باید بخوانیم؛ مصاحبه‌ای که در شماره 3189 تاریخ 17/4/97 روزنامه شرق چاپ شده است.

Tags:

Host/Hostess:

رضا جمیلی

Publish at:

1 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

روزهای چه‌کنم و مصاحبه‌ای که باید خواند


345
0
00:04:55
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.