نکته کاربردی درباره بایگانی اسناد و مدارک حسابداری
shenoto.com

نکته کاربردی درباره بایگانی اسناد و مدارک حسابداری

0

0

2 سال پیش

Description

در این فایل صوتی، چند نکته کاربردی درباره روش بایگانی اسناد و مدارک حسابداری توضیح داده می‎شود. با در نظر گرفتن این نکات زونکن اسناد و مدارک بهتر و مرتب تری خواهید داشت. www.hesabamooz.com

Host/Hostess:

سعید قنبری دمساز

Publish at:

2 سال پیش

Shenoto Plus
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.