​​دایجست 13: بحران کم آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟
pause

​​دایجست 13: بحران کم آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟ این آلبوم بهادار می‌باشد

​​دایجست 13: بحران کم آبی ایران چگونه شکل گرفت و چه ابعادی دارد؟ این آلبوم بهادار می‌باشد

3 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow116
  • thumb_up 4
  • more_vert

در این قسمت پادکست دایجست به بررسی چگونگی شکل گیری بحران کم آبی ایران و بررسی عمق آن با این بخش بندی ها میپردازد: - شناخت بیشتر آب و کره زمین - شناخت بیشتر شرایط اقلیمی ایران - شناخت بیشتر شرایط آبی ایران و خاورمیانه - شناخت و بررسی دلایل کلان و خرد به وجود آمدن بحران کم آبی ایران لیست منابع: https://www.youtube.com/watch?v=egSco-J9_HM https://www.youtube.com/watch?v=C9xf_PaGE5s https://iranian-studies.stanford.edu/iran-2040-project/dashboards/agriculture_and_food https://iranian-studies.stanford.edu/sites/default/files/publications/evaluation_of_land_and_precipitation_for_agriculture_in_iran.pdf http://www.tehrantimes.com/news/301198/Water-crisis-in-Iran-A-desperate-call-for-action http://shoaresal.ir/fa/news/80653/میزان-مصرفی-آب-در-تولید-هر-تن-فولاد-230-هزار-لیتر-آب http://www.asriran.com/fa/news/356033 http://www.ettelaat.com/mobile/?p=1663&device=phone http://www.iribnews.ir/fa/news/1930973 http://www.irna.ir/fa/News/82922433 http://www.mehrnews.com/news/2960340 http://www.mehrnews.com/news/2189972 http://www.mizanonline.com/fa/news/213061 http://ardebil.iaeo.org/post/84736696/114 https://www.isna.ir/news/95102214052/ https://www.isna.ir/news/96072312675/ https://www.sabzpendar.com/eteraz-keshavarzan-varzane-esfahan-va-ghatab-yazd/ http://www.irna.ir/fa/News/81662512 https://www.farda.fr/003Odh https://sinapress.ir/news/79115 https://www.youtube.com/watch?v=bIKx23c7lLw https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-441493 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://www.asriran.com/fa/news/491591/ http://www.ion.ir/News/8363.html https://www.isna.ir/news/96082313542/ https://www.youtube.com/watch?v=VIaw5mCjHPI https://www.khabaronline.ir/detail/592313/society/environment https://iranian-studies.stanford.edu/iran-2040-project/media/image-gallery https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/weather-heatwave-latest-hottest-places-on-earth-death-valley-aziziyah-dallol-wadi-halfa-lut-desert-a7802366.html http://wrs.wrm.ir/m3/gozareshOstan.asp http://barghab.ir/fa/news/ میزان-بارندگی-در-ایران-نسبت-به-میانگین-جهانی https://www.isna.ir/news/96090402121/ https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/01/1527236/ https://www.indexmundi.com/facts/indicators/AG.LND.PRCP.MM/rankings https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-2892508 https://www.isna.ir/news/96121005483/ http://irnwp.com/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-category-list/38-sample-sites http://news.srbiau.ac.ir/fa/news/9295 https://www.isna.ir/news/97032109773/ http://bcn.boulder.co.us/basin/learning/waterbudget.html https://www.encyclopedia.com/earth-and-environment/atmosphere-and-weather/atmospheric-and-space-sciences-atmosphere/global-water https://www.youtube.com/watch?v=oNWAerr_xEE منبع: ماهنامه افق آینده پژوهی، شماره 36، شهریور 95 https://www.youtube.com/watch?v=HVT3Y3_gHGg https://www.youtube.com/watch?v=NSL_xx2Qnyc https://www.youtube.com/watch?v=VIaw5mCjHPI https://www.youtube.com/watch?v=iJnw9_u_t30 https://www.youtube.com/watch?v=BvrzM-BavDg http://chaay.ghoddusi.com/ صادراتواردات-آب-آبی-و-سبز/ http://newspaper.hamshahri.org/id/11071/ http://www.eghtesadonline.com /بخش-اقتصاد-کلان-3/257301-روند-رشد-جمعیت-ایران-کشورهای-مهم-عربی-در-سه-قرن-اخیر-اینفوگرافیک

: -
…