چند آرزوی قشنگ از ژاک برل

در حال بارگذاری پخش کننده ...

مرجان کیان

این مجموعه صوتی 2 بار پسندیده شده
برایت رویاهایی آرزو میکنم تمام نشدنیو آرزوهایی پرشور.که از میانشان چندتایی برآورده شودبرایت آرزو میکنم که دوست داشته باشیآنچه را که باید دوست بداری.و فراموش کنی آنچه را که باید فراموش کنی.برایت شوق آرزو میکنم. آرامش آرزو میکنمبرایت آرزو میکنم که با آواز پرندگان بیدار شوی.و با خنده ی کودکانبرایت آرزو میکنم دوام بیاوری.در رکود، بی تفاوتی و ناپاکی روزگار.بخصوص برایت آرزو میکنم که خودت باشی"ژاک برل"

برچسب های این مجموعه صوتی


    هیچ برچسبی ثبت نشده است.