آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی - قسمت اول

در حال بارگذاری پخش کننده ...

Ahan Box

این کتاب صوتی 0 بار پسندیده شده
قسمت اول از آموزش نقشه خوانی مربوط به نقشه خوانی آرماتوربندی ستون ها مطابق نقشه های اجرایی و بر اساس استاندارد های میلگرد گذاری مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان توسط کارشناسان فنی آهن باکس تهیه شده است. این آموزش بسیار پرکاربرد را از دست ندهید.https://ahanbox.com/rebar-mapping-1st/برچسب های این کتاب صوتی