شماره چهارم یک
shenoto.com

شماره چهارم یک

0

4

2 سال پیش

Description

این یک رسانه‌ی عادی نیست! بسامد گیرنده‌های خود را با ما تنظیم کنید. ما دیدنی‌های مورددار را به گوش شما می‌رسانیم. ما صدا را به تصویر می‌کشیم. رادیو شریف؛ رسمی‌ترین رادیوی دانشگاه صنعتی شریف

Host/Hostess:

-

Publish at:

2 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

شماره چهارم یک


4
0
00:16:33
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.