درسی بزرگ از یک ماجرای واقعی- کاری دیگر از استودیو صداهای همراه
shenoto.com

درسی بزرگ از یک ماجرای واقعی- کاری دیگر از استودیو صداهای همراه

1

68

3 سال پیش

توضیحات

درسی بزرگ از یک داستان واقعی بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار میداد: حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره، در اردوگاهی زندانی شده بودند که از همه استانداردهای بین المللی برخوردار بود. این زندان همه امکاناتی که باید یک زندان طبق قوانین بین المللی برای رفاه زندانیان داشته باشد را دارا بود. این زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور نبود و حتی امکان فرار نیز تا حدی وجود داشت. آب و غذا و امکانات به وفور یافت میشد. در آن از هیچیک از تکنیکهای متداول شکنجه استفاده نمیشد، اما... اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده بود. عجیب اینکه زندانیان به مرگ طبیعی میمردند. با این که حتی امکانات فرار وجود داشت اما زندانیان فرار نمیکردند

گویندگان:

علیرضا شعبانعلی

تاریخ انتشار:

3 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

درسی بزرگ از یک ماجرای واقعی


68
1
00:09:14
shenoto album comment

نظرات

- -

3 سال پیش

- -

3 سال پیش

مرسی عالی بود


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.