رسانه چاپی یا آنلاین

در حال بارگذاری پخش کننده ...

شنوتو

این کتاب صوتی 1 بار پسندیده شده
اوایل سال 95 شمسی بود که خبر رسید روزنامه ایندیپندنت ، که از مهمترین نشریات انگلیسی بود، دیگر به صورتی چاپی بیرون نخواهد آمد و من بعد گردانندگان این روزنامه به ارائه مطلب به صورت اینترنتی – دیجیتالی اکتفا خواهند کرد.

این خبر سوالی را به وجود آورد که آیا دوره روزنامه های چاپی به سر رسیده است و آنها دیر یا زود به سمت فضای آنلاین خواهند رفت یا اینکه مقاومت می کنند و از دور خارج نمی شوند.

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.