برنامه گستره شریعت - قسمت دوم
shenoto.com

برنامه گستره شریعت - قسمت دوم

2

21

2 سال پیش

Description

علوم انسانی یکی از مهمترین مناقشات دوران معاصر ما رو شکل میده، چه تعریفی از علوم انسانی داریم، آیا می توان تعریف واحدی برای علوم انسانی داشت؟ فهم ما و مواجهه و برداشت ما از علوم انسانی در دوره ی کنونی چیست؟ آیا می توان ادعا کرد علوم انسانی تنها برخواسته از سرزمینی خاص و متعلق به دوره ای خاص است؟ علوم انسانی به طور کلی منبعث از عقل جمعی است؟ پرسش های مهمی در این رابطه در دانشگاه و نهادهای علمی وجود داره، این امر سبب شده که با چندتن از اساتید در این رابطه بحث بشود. با این پادکست همراه باشید.

Host/Hostess:

دکتر قاسم پور حسن، دکتر خسروپناه، دکتر گلشنی، دکتر زیباکلام

Publish at:

2 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


21
2
00:58:49
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.