بی شرف

در حال بارگذاری پخش کننده ...

داستان شب

این کتاب صوتی 0 بار پسندیده شده
بی شرف به صورت خونی مامان خیره شد و فکر کرد دنیا از حرکت وایستاده. مامان در حالی که گریه می کرد بغلش کرد و گفت مردا همشون بی شرفن ! همشون بی شرفن! ولی تو وقتی بزرگ شدی کاری که بابات با من کرد ، با هیچ زنی نکن خوب؟ با هیچ زنی. وقتی بزرگ شدی مثل بقیه مردا بی شرف نباش. پسر همون طور که به صورت خیس و کبود مادرش خیره شده بود، فکر کرد هیچ وقت ، هیچ وقت حتی اگه بمیره هیچ زنی رو نمی زنه. هیچ وقت بی شرف نمی شه! ...

داستان "بی شرف"

نویسنده و خوانش : علیرضا ایرانمهر

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان
 • کاربر مهمان
  کاربر مهمان :
  22442e2err2
 • کاربر مهمان
  کاربر مهمان :
  asdasdasdad
 • کاربر مهمان
  کاربر مهمان :
  asdasdas
 • کاربر مهمان
  کاربر مهمان :
  monk bhvggjbknml