سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، مجموعه کینه ، 10 جلسه

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، مجموعه کینه ، 10 جلسه
این کتاب صوتی 0 بار پسندیده شده
کینه، ازگناهان بسیاربزرگی است که وجود ذره ای از آن در دل، مانع مغفرت و نجات انسان درآخرت و راه‌یابی او به بهشت می شود. فرد مومن، کینه به دل نمی گیرد، اگر هم به دلش رسوخ کرد، لحظه ای است، چون نمی‌خواهد بار سنگینی از عذاب را حمل کند. حال سوال اینجاست چه عواملی باعث ایجاد کینه می شود؟ چه عواقب و پیامدهایی در دنیا و آخرت می تواند داشته باشد؟ راه‌های درمان آن کدام است و... .

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.