مدیریت زمان به روش 8 میلیاردر بزرگ خودساخته
shenoto.com

مدیریت زمان به روش 8 میلیاردر بزرگ خودساخته

6

78

2 سال پیش

Description

مدیریت زمان باید یکی از دغدغه‌های اساسی هر فردی باشد که قدم در راه موفقیت و پیروزی گذاشته است. اما توانایی مدیریت زمان واقعا کاری سخت است و نمی‌توان با سعی و خطا یک روش مناسب را یافت. پس بهترین روش بررسی تجربیات افراد موفق است. با سبکتو همراه باشید تا به تجربه 8 میلیاردر بزرگ خودساخته جهان بپردازیم.

Host/Hostess:

مرتضی حسین اهلو

Publish at:

2 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


78
5
00:04:42
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.