استارتاپ راه انداختیم، بعدش چی؟؟
shenoto.com

استارتاپ راه انداختیم، بعدش چی؟؟

1

21

3 سال پیش

Description

تو این قسمت به 4 مسیر احتمالی که یه استارتاپ و بنیانگذارانش طی میکنه میپردازم

Host/Hostess:

-

Publish at:

3 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


21
1
00:16:51
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.