سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه
play_arrow

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه این آلبوم بهادار می‌باشد

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه این آلبوم بهادار می‌باشد

4 سال پیش
keyboard_arrow_down

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی

مرکز تنظیم و نشر آثار استاد محمد شجاعی

 • share
 • code
 • play_arrow468
 • thumb_up 25
 • more_vert

از منظر استاد محمد شجاعی« مقام محمود یعنی مقامی که مورد ستایش و پسندیده است. آن هم نه مقام محمود معمولی، بلکه مقام محمودی را می خواهیم که مال اهل بیت است: «وَ اسئلُهُ اَن یُبَلِغَنی المقام المَحمود لَکُم عندالله»؛ حالا دقت کنید این ها چقدر شما را دوست دارند که می گویند شما از مقامات ویژه ی ما بخواهید. مقام عبارت است از جایگاهی که انسان در هدف خلقت احراز می کند و قدمی است که برای رسیدن به هدف خلقتش بر می‌دارد. مقام با توجه به هدف یک شخص مشخص می شود. مقام یعنی مقام انسانی، مقامی که خداوند برایش ارزش و اعتبار قائل است و آن را مهم می داند. مقام هر موجودی براساس ساختار وجودی آن موجود تنظیم یا تعریف می شود. در بحث مقام باید توجه داشته باشیم که چون خداوند ما را به بلندای ابدیت و حامل نفخه الهی می داند، مقام را برای ما طوری تعریف می کند که در بلندای ابدیت معنادار باشد و با ساختار حقیقی ما سازگاری داشته باشد. اگر چیزی در قیمت من نیست محمود هم نیست، بنابراین وقتی که ما مقام خواهی می کنیم باید توجه داشته باشیم که منظور مقام حسی و خیالی و وهمی نیست، مقام جمادی و نباتی و حیوانی نیست؛ هیچ کدام از اعتباریات دنیا که همه مردم برایش سر و دست می‌شکنند نیست، آن مقام با ذات و حقیقت ما و با آن نفخه الهی سازگاری دارد و ما باید به دنبال این مقام بگردیم. توجه داشته که مقام انسان یعنی چیزی که با انسان برای ابدیت بماند و برایش مفید باشد. مقام دارایی است که این دارایی از مقوله اطلاعات و دانایی نیست. مقام یعنی: دارایی روح، یعنی نفس به جایی برسد که از آن آثاری ظهور کند. این را مقام می گویند و... .»

: استاد محمد شجاعی
…

unfold_more

 • موضوع مقام محمود جلسه اول

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه دوم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه سوم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه چهارم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه پنجم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه ششم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه هفتم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه هشتم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه نهم

  share thumb_up play_arrow
 • موضوع مقام محمود جلسه دهم

  share thumb_up play_arrow