Shenoto plusسلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه
shenoto.com

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه

25

311

3 سال پیش

توضیحات

از منظر استاد محمد شجاعی« مقام محمود یعنی مقامی که مورد ستایش و پسندیده است. آن هم نه مقام محمود معمولی، بلکه مقام محمودی را می خواهیم که مال اهل بیت است: «وَ اسئلُهُ اَن یُبَلِغَنی المقام المَحمود لَکُم عندالله»؛ حالا دقت کنید این ها چقدر شما را دوست دارند که می گویند شما از مقامات ویژه ی ما بخواهید. مقام عبارت است از جایگاهی که انسان در هدف خلقت احراز می کند و قدمی است که برای رسیدن به هدف خلقتش بر می‌دارد. مقام با توجه به هدف یک شخص مشخص می شود. مقام یعنی مقام انسانی، مقامی که خداوند برایش ارزش و اعتبار قائل است و آن را مهم می داند. مقام هر موجودی براساس ساختار وجودی آن موجود تنظیم یا تعریف می شود. در بحث مقام باید توجه داشته باشیم که چون خداوند ما را به بلندای ابدیت و حامل نفخه الهی می داند، مقام را برای ما طوری تعریف می کند که در بلندای ابدیت معنادار باشد و با ساختار حقیقی ما سازگاری داشته باشد. اگر چیزی در قیمت من نیست محمود هم نیست، بنابراین وقتی که ما مقام خواهی می کنیم باید توجه داشته باشیم که منظور مقام حسی و خیالی و وهمی نیست، مقام جمادی و نباتی و حیوانی نیست؛ هیچ کدام از اعتباریات دنیا که همه مردم برایش سر و دست می‌شکنند نیست، آن مقام با ذات و حقیقت ما و با آن نفخه الهی سازگاری دارد و ما باید به دنبال این مقام بگردیم. توجه داشته که مقام انسان یعنی چیزی که با انسان برای ابدیت بماند و برایش مفید باشد. مقام دارایی است که این دارایی از مقوله اطلاعات و دانایی نیست. مقام یعنی: دارایی روح، یعنی نفس به جایی برسد که از آن آثاری ظهور کند. این را مقام می گویند و... .»

برچسب ها:

گویندگان:

استاد محمد شجاعی

تاریخ انتشار:

3 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

موضوع مقام محمود جلسه اول


31
4
01:02:14
2

موضوع مقام محمود جلسه دوم


29
2
00:33:37
3

موضوع مقام محمود جلسه سوم


25
2
01:07:13
4

موضوع مقام محمود جلسه چهارم


21
2
00:55:30
5

موضوع مقام محمود جلسه پنجم


21
1
01:03:13
6

موضوع مقام محمود جلسه ششم


21
1
00:40:00
7

موضوع مقام محمود جلسه هفتم


16
1
00:49:11
8

موضوع مقام محمود جلسه هشتم


19
1
00:29:19
9

موضوع مقام محمود جلسه نهم


17
1
00:57:29
10

موضوع مقام محمود جلسه دهم


21
1
00:56:52
shenoto album comment

نظرات

نظری ثبت نشده است

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.