سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه

سلسله مباحث استاد محمد شجاعی ، موضوع مقام محمود ، 16 جلسه
این کتاب صوتی 1 بار پسندیده شده
از منظر استاد محمد شجاعی« مقام محمود یعنی مقامی که مورد ستایش و پسندیده است. آن هم نه مقام محمود معمولی، بلکه مقام محمودی را می خواهیم که مال اهل بیت است: «وَ اسئلُهُ اَن یُبَلِغَنی المقام المَحمود لَکُم عندالله»؛ حالا دقت کنید این ها چقدر شما را دوست دارند که می گویند شما از مقامات ویژه ی ما بخواهید.مقام عبارت است از جایگاهی که انسان در هدف خلقت احراز می کند و قدمی است که برای رسیدن به هدف خلقتش بر می‌دارد. مقام با توجه به هدف یک شخص مشخص می شود. مقام یعنی مقام انسانی، مقامی که خداوند برایش ارزش و اعتبار قائل است و آن را مهم می داند. مقام هر موجودی براساس ساختار وجودی آن موجود تنظیم یا تعریف می شود. در بحث مقام باید توجه داشته باشیم که چون خداوند ما را به بلندای ابدیت و حامل نفخه الهی می داند، مقام را برای ما طوری تعریف می کند که در بلندای ابدیت معنادار باشد و با ساختار حقیقی ما سازگاری داشته باشد. اگر چیزی در قیمت من نیست محمود هم نیست، بنابراین وقتی که ما مقام خواهی می کنیم باید توجه داشته باشیم که منظور مقام حسی و خیالی و وهمی نیست، مقام جمادی و نباتی و حیوانی نیست؛ هیچ کدام از اعتباریات دنیا که همه مردم برایش سر و دست می‌شکنند نیست، آن مقام با ذات و حقیقت ما و با آن نفخه الهی سازگاری دارد و ما باید به دنبال این مقام بگردیم. توجه داشته که مقام انسان یعنی چیزی که با انسان برای ابدیت بماند و برایش مفید باشد. مقام دارایی است که این دارایی از مقوله اطلاعات و دانایی نیست. مقام یعنی: دارایی روح، یعنی نفس به جایی برسد که از آن آثاری ظهور کند. این را مقام می گویند و... .»

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.