توضیحات

فردی سوال کرده ان برهان اگر از گذاره ی دینی فراتر رفت برهان صحیح تر است اما بزرگان دین این گونه نیستند و ما باید جانب برهان را بگیریم یا گذاره ی دینی را. استاد می گوید که تعارض بین دو برهان به چه معناست! اول باید اثبات کرد هرچه در قرآن آمده است حق است و مطابق عقل. بعد به این وسیله میتوان بقیه را اثبات کرد.

گویندگان:

مصطفی ملکیان

تاریخ انتشار:

3 سال پیش

Shenoto Plus

قسمت‌ها

1

تعارض عقل و وحی


172
1
00:08:56
shenoto album comment

نظرات

کاربر شنونده

3 سال پیش

کاربر شنونده

3 سال پیش

عالی است


برای ارسال نظر ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.