آشنایی با مردی که کم توجهی می کند
shenoto.com

آشنایی با مردی که کم توجهی می کند

1

1,657

3 سال پیش

Description

خانم 27 ساله ی تماس گرفتند و مشکل خود را اینگونه بیان میکنند: من با پسری آشنا شدم که فقط هفت بار در مهمونی دیدیم همدیگه رو و توی جمع مهمونی توجهمون کاملا به هم بوده و سعی میکردیم بیشتر با هم باشیم حتی هرجا من میرم توی مهمونی ایشون با من میاد اما خارج از همونی ها هیچ ارتباطی با هم نداریم، من میخوام بدونم علاقه ای هست یا نه... بشنویم صحبت های دکتر هلاکویی را با این خانم

Host/Hostess:

دکتر فرهنگ هولاکویی

Publish at:

3 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

آشنایی با مردی که کم توجهی می کند


1,657
1
00:15:00
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.