بیست و پنج اوت 1983

در حال بارگذاری پخش کننده ...

داستان شب

این کتاب صوتی 5 بار پسندیده شده
بیست و پنج اوت 1983

نویسنده : خورخه لوئیس بورخس

برگردان : اسدالله امرایی

خوانش : سارا باقری

به ساعت کوچک ایستگاه که نگاه کردم ، یکی دو دقیقه از یازده شب گذشته بود. پیاده به طرف هتل راه افتادم . حس آسودگی و بی قیدی که جاهای آشنا به جان آدم می اندازد مثل دفعات قبل به جانم ریخت . در بزرگ آهنی باز بود. امارت توی تاریکی فرو رفته بود...

برچسب های این کتاب صوتی


نظرات کاربران درباره این کتاب صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.