فرار مغزها
shenoto.com

فرار مغزها

1

447

5 سال پیش

Description

تصویر کنید که در صف تحویل بار و دریافت کارت پرواز فرودگاه امام خمینی ایستاده اید و یک چاه نفت حالی که یک بلیط هواپیما و یک چمدان در دست دارد در حال دویدن برای رسیدن به پرواز است . آیا شما تا بحال یک چاه نفت را دیده اید که پرواز کند؟ این برنامه کاوشگر به فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان می پردازد. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه از شما گرفته ، کاوشگر می تواند تا حدی خلا مطالعه در زندگی امروز ایرانیان را جبران کند، هر چند که فقدان مطالعه حتما به ما ایرانیان لطمات جبران ناپذیری را خواهد زد. مواردی که امروز به آن پردازیم : نقش امید به زندگی در مهاجرت نخبگان فرار مغزها، شایعه یا واقعیت ؟ گزارشی از مهاجرت تحصیلی تضمینی

Host/Hostess:

سیاوش عقدایی، محسن رسولی

Publish at:

5 سال پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

No Title


447
1
00:46:38
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.