آستانۀ تحمل تان را در برابر استرس پایین بیاورید

در حال بارگذاری پخش کننده ...

شنوتو

این مجموعه صوتی 1 بار پسندیده شده
ظاهراً در جامعۀ ما درست برعکس این است. آن هایی را تحسین می کنیم که استرس زیادی دارند، آن هایی که می توانند استرس زیادی را تحمل کنند و آن هایی که تحت فشار روحی زیادی قرار دارند. یاد گرفته ایم وقتی کسی می گوید : «سرم خیلی شلوغ بوده » یا «واقعاً تحت فشار زیادی هستم.» از این رفتارش تعریف کنیم و حتی از او الگو بگیریم

برچسب های این مجموعه صوتی


نظرات کاربران درباره این مجموعه صوتی


کاربر مهمان
    هیچ نظری تاکنون ثبت نشده است.