حافظ خوانی-گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود(قسمت چهاردهم)
pause

حافظ خوانی-گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود(قسمت چهاردهم) این آلبوم بهادار می‌باشد

حافظ خوانی-گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود(قسمت چهاردهم) این آلبوم بهادار می‌باشد

7 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow460
  • thumb_up 7
  • more_vert

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود آخر ای خاتم جمشید سلیمان آثار گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود زاهد شهر چو مهر ملک و شحنه گزید من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود عقلم از خانه به دررفت و گر می این است دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود  

: فریبا علومی یزدی
…

  • حافظ خوانی-گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود(قسمت چهاردهم)

    share thumb_up pause