حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم)
pause

حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم) این آلبوم بهادار می‌باشد

حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم) این آلبوم بهادار می‌باشد

7 سال پیش
keyboard_arrow_down
  • share
  • code
  • play_arrow408
  • thumb_up 4
  • more_vert

حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم) دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید بر بوی آن که در باد یابد گلی چو رویت آید نسیم و هر دم گرد چمن برآید گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان هر جا که نام حافظ در انجمن برآید  

: فریبا علومی یزدی
…

  • حافظ خوانی-دست از طلب ندارم تا کام من برآید(قسمت یازدهم)

    share thumb_up pause