https://shenoto.com/channel/Radiomoon

رادیومون

30 دنبال کننده

0 دنبال شونده

https://shenoto.com/channel/Radiomoon

رادیومون

30 دنبال کننده

0 دنبال شونده

درباره برنامه‌ساز

آلبوم‌ها

همه چی آرومه

2 0 تومان 7

کاورخوانی همه چی آرومه شعر و صدا علی زکریایی پخش شده در فضای مجازی

تکونی کردم

1 0 تومان 7

کاورخوانی تکونی کردم شعر از رضا احسان پور با صدای علی زکریایی

بی ادب

1 0 تومان 14

ترانه بی ادب کاورخوانی شده بر روی اثر محسن چاوشی تهیه شده در استودیو رادیومون

صفحه 30

2 0 تومان 8

صفحه 30 کاور شده بر روی آهنگ سکوت از محسن یگانه ترانه سرا آرزو مرجانی تهیه شده در استودیو رادیومون و با تشکر از ایمان محسنی فر از استودیو هشت

بچرخون آی بچرخون

1 0 تومان 12

بچرخون آی بچرخون با صدای علی زکریایی بهمراه ارکستر بزرگ دبه اثری از گروه خوش بحالان

مد

1 0 تومان 7

ترانه مد کاری از استودیو رادیومون ترانه سرا آرزو مرجانی کاور شده بر روی ترانه کیسه ساخته آقای کریستوف رضاعی پخش شده در شبکه های اجتماعی

مالیدی مالدیو

2 0 تومان 8

آهنگ مالیدی مالدیو کاری از استودیو رادیومون پخش شده در شبکه های اجتماعی

نمایشنامه دادگاه رادیومون

0 0 تومان 8

نمایشنامه دادگاه رادیومون

نمایشنامه شکر نعمت

0 0 تومان 20

نمایشنامه شکر نعمت پخش شده از رادیو خراسان

نمایشنامه شاهزاده لال

0 0 تومان 8

نمایشنامه شاهزاده لال پخش شده از رادیو خراسان

نمایشنامه نیت شر

0 0 تومان 8

نمایشنامه نیت شر پخش شده از رادیو خراسان

نمایشنامه چاه و الاغ

0 0 تومان 10

نمایشنامه چاه الاغ پخش شده از رادیو خراسان

نمایشنامه عیادت کر

0 0 تومان 5

نمایشنامه عیادت کر پخش شده از رادیو خراسان

نمایشنامه انگشت انگشت

0 0 تومان 7

نمایشنامه انگشت انگشت در مورد ضرب المثل انگشت انگشت نکن تا خیک خیک نریزی به دریا پخش شده از رادیو خراسان

84 برنامه بستنی داغ ! - آثار حکمت!

2 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هشتاد و چهارم

83 برنامه بستنی داغ ! - معنای حکمت!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هشتاد و سوم

82 برنامه بستنی داغ ! - روزی در دنیای امروزی !

1 0 تومان 2

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هشتاد و دوم

81 برنامه بستنی داغ ! - روزی در ازدواج !

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هشتاد و یکم

80 برنامه بستنی داغ ! - روزی و کسب و کار !

2 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هشتادم

79 برنامه بستنی داغ ! - آثار روزی !

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و نهم

78 برنام بستنی داغ ! - معنای روزی

1 0 تومان 2

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و هشتم

77 برنامه بستنی داغ ! - احترام در دنیای امروزی !

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و هفتم

76 برنامه بستنی داغ ! - احترام در ازدواج !

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و ششم

75برنامه بستنی داغ ! احترام در کسب و کار !

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و پنجم

74 برنامه بستنی داغ ! - آثار احترام!

1 0 تومان 2

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و چهار

73 برنامه بستنی داغ ! - معنای احترام!

1 0 تومان 2

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و سه

72 برنامه بستنی داغ! - توقع در دنیای امروزی!

1 0 تومان 2

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد ودو

71 برنامه بستنی داغ! - توقع در ازدواج!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد و یک

70 برنامه بستنی داغ! - توقع در کسب و کار!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتاد

69 - برنامه بستنی داغ! - آثار توقع!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت ونهم

68 برنامه بستنی داغ! - معنای توقع!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و هشتم

67 برنامه بستنی داغ! - صرفه جویی در زندگی امروزی!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و هفتم

66 برنامه بستنی داغ! - صرفه جویی در ازدواج!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و ششم

65 برنامه بستنی داغ! - صرفه جویی در کسب و کار!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و پنجم

64 برنامه بستنی داغ! - آثار صرفه جویی!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و چهارم

63 برنامه بستنی داغ! - معنای صرفه جویی!

2 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و سوم

62 برنامه بستنی داغ! - قناعت در دنیای امروزی!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و دوم

61برنامه بستنی داغ! - قناعت در ازدواج!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصت و یک

60 برنامه بستنی داغ! - قناعت در کسب و کار!

1 0 تومان 8

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شصتم

59 برنامه بستنی داغ! - آثار قناعت!

1 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و نهم

58 برنامه بستنی داغ! - معنای قناعت!

1 0 تومان 10

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و هشتم

57 برنامه بستنی داغ! - توکل در دنیای امروزی

1 0 تومان 11

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و هفتم

56 برنامه بستنی داغ! - توکل در ازدواج!

1 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و ششم

55 برنامه بستنی داغ! - توکل در کسب و کار!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و پنجم

54 برنامه بستنی داغ! - آثار توکل!

1 0 تومان 10

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و چهارم

53 برنامه بستنی داغ! - معنای توکل!

0 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاه و سوم

50 برنامه بستنی داغ! - الگوی مطلوب!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجاهم

49 برنامه بستنی داغ! - الگوی خوب و بد!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و نهم

48 برنامه بستنی داغ! - زندگی بدون الگو!

1 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و هشتم

47 برنامه بستنی داغ! - پیامد مثبت اندیشی!

1 0 تومان 10

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و هفتم

46 برنامه بستنی داغ! - موانع مثبت اندیشی!

2 0 تومان 15

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل وششم

45 برنامه بستنی داغ! - موانع مثبت اندیش!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و پنجم

44 بستنی داغ! - مثبت اندیش 02!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و چهارم

43 برنامه بستنی داغ! - مثبت اندیش!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و سوم

42 برنامه بستنی داغ! - ویژگی های مثبت اندیش!

1 0 تومان 11

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و دوم

41 بستنی داغ! - راه های کنترل خشم!

1 0 تومان 10

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهل و یکم

40 برنامه بستنی داغ! - فرار از خشم!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهلم

39 برنامه بستنی داغ! - خشم عمدی!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی ونهم

38 برنامه بستنی داغ! - خشم از بد گمانی!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و هشتم

37 برنامه بستنی داغ! - خشم ناگهانی!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و هفتم

36 برنامه بستنی داغ! - خشم پنهان!

1 0 تومان 8

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و ششم

35 برنامه بستنی داغ! - شادی های غمگین!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و پنجم

34 برنامه بستنی داغ! - شادی های اجتماعی!

1 0 تومان 3

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و چهار

33 برنامه بستنی داغ! - شادی های خانوادگی!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی وسه

32 برنامه بستنی داغ! - شادی های فردی!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و دو

31 برنامه بستنی داغ! - شادی های پایدار!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سی و یکم

30 برنامه بستنی داغ! - شادی های زود گذر!

1 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سیم

29 برنامه بستنی داغ! - پیامد پشتکار!

1 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست ونهم

28 برنامه بستنی داغ! - موانع پشتکار!

1 0 تومان 9

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست وهشتم

27 برنامه بستنی داغ! - آدم پشتکار دار!

1 0 تومان 8

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست وهفتم

26 برنامه بستتنی داغ! - پشتکار خوب!

1 0 تومان 10

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست وششم

25 برنامه بستنی داغ! - پشتکار!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست وپنجم

24 برنامه بستنی داغ! - آدمای راستگو!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست و چهارم

23 برنامه بستتنی داغ! - صداقت در رفتار!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست وسوم

21 برنامه بستنی داغ! - صداقت خوبه!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست ویکم

22 برنامه بستنی داغ! - چرا دروغ؟!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیست و دوم

20 برنامه بستنی داغ! - مسئولیت پذیری!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه بیستم

19 برنامه بستنی داغ! - مسئولیت پذیری اجتماعی!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه نونزدهم

18 برنامه بستنی داغ! - مسئولیت پذیری فردی!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هجدهم

17 برنامه بستنی داغ! - مسئولیت پذیری!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفدهم

16 برنامه بستنی داغ! - کمال گرایی فاینال!

1 0 تومان 8

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه شانزدهم

15 برنامه بستنی داغ! - کمال افراطی!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پانزدهم

14 برنامه بستنی داغ! - کمال گرایی!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهاردهم

13 برنامه بستنی داغ! - کمال در رفتار!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سیزدهم

12 برنامه بستنی داغ! - کمال در اخلاق!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه دوازدهم

10 برنامه بستنی داغ! - نضارت اجتماعی!

1 0 تومان 5

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه دهم

09 برنامه بستنی داغ! - آدم با محبت!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه نهم

08 برنامه بستنی داغ! - محبت در رفتار!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هشتم

07 برنامه بستنی داغ! - محبت در کلام!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه هفتم

06 برنامه بستنی داغ! - محبت کردن!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه ششم

05 برنامه بستنی داغ! - مراسم ازدواج!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه پنجم

04 برنامه بستنی داغ! - ایده آل های زندگی!

1 0 تومان 6

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه چهارم

03 برنامه بستنی داغ! - ملاکهای همسر مطلوب!

1 0 تومان 8

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه سوم

02 بستنی داغ! - زمان ازدواج!

1 0 تومان 4

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه دوم

01 برنامه بستنی داغ! - معرفی برنامه!

1 0 تومان 7

برنامه بستنی داغ پخش شده از رادیو خراسان برنامه یکم

42 داستان یک وهابی! - دست خدا بالای همه ی دستهاست!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

41 داستان یک وهابی! - غسل شهادت!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

40 داستان یک وهابی! - صدور حکم مرگ!

1 0 تومان 5

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

39 داستان یک وهابی! - سلام خدا بر صراط مستقیم!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

38 داستان یک وهابی! - حق با علی ست!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

37 داستان یک وهابی! - به قیمت جونم!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

36 داستان یک وهابی! - من سرباز توام!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

35 داستان یک وهابی! - بالاخره مرخص شدم!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

34 داستان یک وهابی! - فرشته ی مرگ!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

33 داستان یک وهابی! - برایم الرحمن بخوان!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

32 داستان یک وهابی! - یا ابوالفضل!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

31داستان یک وهابی! - میخواهم بمانم!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

30 داستان یک وهابی! - آزمایشی دیگر!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

29 داستان یک وهابی! - جهاد من!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

28 داستان یک وهابی! - ترمز بریده!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

27 داستان یک وهابی! - از حریمت دفاع میکنم!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

26 داستان یک وهابی! - عقیق یمنی!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

25 داستان یک وهابی! - خدا هویت من است!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

24 داستان یک وهابی! - مرا قبول میکنی!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

23 داستان یک وهابی! - نبرد بزرگ!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

22 داستان یک وهابی! - برایت ندبه میخوانم!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

21 داستان یک وهابی! - شفایم بده!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

20 داستان یک وهابی! - در تقابل اندیشه ها!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

19 داستان یک وهابی! - خون علی اصغر درمیان قلبم جوشید!

1 0 تومان 4

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

18 داستان یک وهابی! - کاروان محرم!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

17 داستان یک وهابی! - سه بار بیهوش شدم!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

16 داستان یک وهابی! - آغاز یک پایان!

1 0 تومان 2

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

15 داستان یک وهابی! - فاطمیه!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

14 داستان یک وهابی! - درست وسط هدف!

1 0 تومان 4

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

13 داستان یک وهابی! - زندگی میان بهشت

1 0 تومان 5

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

12 داستان یک وهابی! - مقر مخفی سپاه

1 0 تومان 5

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

11 داستان یک وهابی! - به ایران خوش اومدی!

2 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

10 داستان یک وهابی! - فرار بزرگ!

1 0 تومان 5

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

09 داستان یک وهابی! - مرگ در اتاق بازجویی!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

08 داستان یک وهابی! - خدایا نجاتم بده!

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

07 داستان یک وهابی! - تحت تعقیب

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

06 داستان یک وهابی! - غریب و تنها در مشهد

1 0 تومان 3

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

05 داستان یک وهابی! - سرنوشت نا معلوم

2 0 تومان 5

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

04 داستان یک وهابی! - کله پاچه عمر

1 0 تومان 5

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

03 داستان یک وهابی! - قلمروی دشمن

1 0 تومان 4

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه.....

02 داستان یک وهابی! - ایران یا عربستان، مسئله این بود

1 0 تومان 4

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه....

01 داستان یک وهابی! - سر هفت شیعه، بهشت رو واجب میکنه!

1 0 تومان 6

داستانی است کاملا واقعی از یک وهابی که به ایران سفر کرده است تا سر سیصد و چهل و شش شیعه رو از بدن جدا کنه تا به بهشت بره... مجموعه داستانه و هر داستان در حدود دو دقیقه ست ولی مو رو به بدن راست میکنه....

مونولوگ زیبای یاد تو

2 0 تومان 17

مونولوگ زیبای یاد تو توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای تو بهترینی

2 0 تومان 43

مونولوگ زیبای تو بهترینی توسط بنفشه انصاری

مونولوگ زیبای زندگی

2 0 تومان 14

مونولوگ زیبای زندگی توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای صدای آب

2 0 تومان 10

مونولوگ زیبای صدای آب توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای تسبیح من

1 0 تومان 9

مونولوگ زیبای تسبیح من توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای خاطرات کنه!

2 0 تومان 12

مونولوگ زیبای خاطرات کنه توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای ریل های طفلکی

2 0 تومان 10

مونولوگ زیبای ریل های طفلکی

مونولوگ زیبای قفس

1 0 تومان 6

مونولوگ زیبای قفس توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای بام رویا

2 0 تومان 11

مونولوگ زیبای بام رویا توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای اشک آسمان

1 0 تومان 8

مونولوگ زیبای اشک آسمان توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای تو می دانی...

1 0 تومان 7

مونولوگ زیبای تو می دانی توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای سکوت ژاپنی

2 0 تومان 7

مونولوگ زیبای سکوت ژاپنی توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای آفتاب پرست رها!

1 0 تومان 6

مونولوگ زیبای آفتاب پرست رها توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای نوازش مرغابی

1 0 تومان 5

مونولوگ زیبای نوازش مرغابی توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای اعداد زیبا

1 0 تومان 20

مونولوگ زیبای اعداد زیبا توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای شیر تنبل

2 0 تومان 11

مونولوگ زیبای شیر نر تنبل توسط نرگس احمدی

مونولوگ زیبای زندگی زیبا

2 0 تومان 9

مونولوگ زیبای زندگی زیبا توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای کلاغ پیر

3 0 تومان 9

مونولوگ زیبای کلاغ پیر توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای چای و نبات

2 0 تومان 10

مونولوگ زیبای چای و نبات توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای کشاورز

1 0 تومان 8

مونولوگ زیبای کشاورز توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای شربت دلدرد

2 0 تومان 6

مونولوگ زیبای شربت دلدرد توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای دل مجنون

1 0 تومان 11

مونولوگ زیبای دل مجنون توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای پدر

1 0 تومان 9

مونولوگ زیبای پدر توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای امتحان سخت

1 0 تومان 14

مونولوگ زیبای امتحان سخت توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای چشم انتظار

1 0 تومان 6

مونولوگ زیبای چشم انتظار توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای دستگاه حزن

2 0 تومان 5

مونولوگ زیبای دستگاه حزن توسط مریم کیانی زاده!!!

مونولوگ زیبای موج بیشعور!!

2 0 تومان 13

مونولوگ زیبای موج بیشعور توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای دلخوش گوسفند

1 0 تومان 8

مونولوگ زیبای دلخوش گوسفند توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای دلتنگ شما

2 0 تومان 9

مونولوگ زیبای دلتنگ شما توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای ماهی اسکل!!

1 0 تومان 9

مونولوگ زیبای ماهی اسکل توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای آواز انار

1 0 تومان 10

مونولوگ زیبای آواز انار توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای صیاد بدبخت!

1 0 تومان 7

مونولوگ زیبای صیاد بدبخت توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای جوهر وقت نشناس

1 0 تومان 6

مونولوگ زیبای جوهر وقت نشناس توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای آواز چندش

2 0 تومان 8

مونولوگ زیبای آواز چندش توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای بنفشه ی بیشعور

3 0 تومان 7

مونولوگ زیبای بنفشه ی بی شعور توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای چمنزار

2 0 تومان 9

مونولوگ زیبای چمنزار توسط مریم کیانی زده

مونولوگ زیبای مرگ گل

1 0 تومان 8

مونولوگ زیبای مرگ گل توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای باد صبا

2 0 تومان 9

مونولوگ زیبای باد صبا توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای پهنه ی آسمان

1 0 تومان 8

مونولوگ زیبای پهنه ی آسمان توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای آرزوهای جوانی

4 0 تومان 12

مونولوگ زیبای آرزوهای جوانی توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای باران

4 0 تومان 15

مونولوگ زیبای باران توسط مریم کیانی زاده

مونولوگ زیبای فکر بد

1 0 تومان 12

مونولوگ زیبای فکر بد توسط بنفشه انصاری

مونولوگ زیبای دل تنگ

1 0 تومان 10

مونولوگ زیبای دل تنگ توسط مریم کیانی زاده

حسین را بهتر بشناسیم 3

4 0 تومان 9

توی این فایل هم، زبون خودمونی تری داریم برای شناخت امام حسین... به یه بار شنیدنش میارزه... البته این شماره سه ی این مجموعه س درس سوم: سخاوت و بخشندگی با چند بخش کوتاه و گالینابلانکایی: 1- توضیح...

حسین را بهتر بشناسیم 2

2 0 تومان 10

توی این فایل هم، زبون خودمونی تری داریم برای شناخت امام حسین... به یه بار شنیدنش میارزه... البته این شماهر دوی این مجموعه س درس دوم: عبادت و بندگی با چند بخش کوتاه و گالینابلانکایی: 1- توضیح در...

حسین را بهتر بشناسیم 1

3 0 تومان 15

توی این فایل، زبون خودمونی تری داریم برای شناخت امام حسین... به یه بار شنیدنش میارزه... درس اول: شناخت و معرفت مبارزه با تنبلی دینی! پلیس پیشگیری هیئت! به چند بخش کوتاه و گالینابلانکایی: 1- توضی...

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

3 0 تومان 5

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی و مریم کیانی زاده

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

1 0 تومان 6

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری

2 0 تومان 8

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای خراسانی

2 0 تومان 3

کاورخوانی موسیقی زیبای خراسانی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای خراسانی

2 0 تومان 4

کاورخوانی موسیقی زیبای خراسانی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

2 0 تومان 2

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای سنتی

1 0 تومان 3

کاورخوانی موسیقی زیبای سنتی توسط علی زکریائی، محمد رضا عرب دلال، ابوالفضل اکبری

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

1 0 تومان 2

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی، ابوالفضل اکبری، محمد رضا عرب دلال

کاورخوانی موسیقی زیبای ترکی

2 0 تومان 7

کاورخوانی موسیقی زیبای ترکی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری

2 0 تومان 4

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری توسط علی زکریائی، محمد رضا عرب دلال، ابوالفضل اکبری

کاورخوانی موسیقی زیبای لری

1 0 تومان 4

کاورخوانی موسیقی زیبای لری توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری

1 0 تومان 3

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری

1 0 تومان 3

کاورخوانی موسیقی زیبای بندری توسط علی زکریائی

فاتحه خوانی به موسیقی زیبای سنتی!

1 0 تومان 6

فاتحه خوانی به موسیقی زیبای سنتی توسط علی زکریائی!

کاورخوانی موسیقی زیبای سنتی

1 0 تومان 3

کاورخوانی موسیقی زیبای سنتی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

1 0 تومان 2

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

1 0 تومان 4

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی

1 0 تومان 4

کاورخوانی موسیقی زیبای کردی توسط علی زکریائی

کاورخوانی موسیقی زیبای خراسانی

2 0 تومان 6

کاورخوانی موسیقی زیبای خراسانی توسط علی زکریائی

داستان زیبای خونه ی عمو ناصر

2 0 تومان 9

داستان روزی که مامانم گیر داده بود که حتما باید بیای خونه ی عمو ناصر و منم میگفتم نه آخه اونجا هیچ سرگرمی نداشتم ولی مجبور شدم برم اونجا ایندفعه تصمیم گرفتم که لذت ببرم تا این که رفتیم اونجا و ...

داستان عصبانیت دوست بیمار

3 0 تومان 12

داستان دوستم که بهم زنگ زده بود و داد میزد که کارمو چرا انجام ندادی منم می گفتم که بابا تو 4 ساله نیومدی دنبال پروژه ات و من نمیدونم الان کجاست و اونم همیشه قاطی تر میشد و عصبانیتر تا این مکه یهروز...

داستان خانم منفی نگر کچل!

2 0 تومان 11

داستان خانمی که خیلی منفی نگر بود و هرروز که بیدار می شد فکر میکرد خیلی زشته و هرروز می رفت آرایشگاه و هربلایی که میتونست سر خودش میاورد تا به نظر خودش خوشگل بشه تا این که یه روز صبح بیدار شد و دید...

داستان روز من!!

2 0 تومان 11

داستان روزی که میخواستم برم بانک و وام بگیرم از صبح که بیدار شده بودم اعتماد به نفس زیادی داشتم و می گفتم که امروز روز منه تا این که رفتم بانک و تموم مدارک رو گذاشتم روی میز ولی...

داستان مرد عجول!!

1 0 تومان 13

منتظر روز تولدم بودم که ببینم خانمم چیکار برام میکنه ازش خیلی توقع داشتم چون روز تولدش حسابی سنگ تموم گذاشته بودم شب تولدم فرا رسید و دیدم که هیچ خبری نیس...

داستان منفی اندیشی من!

2 0 تومان 17

داستان روزی که به مهمونی رفته بودم و دیدم که همه دارن بهم نگاه می کنند و میخندن و پچ پچ میکنند من به خودم شک کردم و به خودم نگاه کردم اما من هیچ مشکلی نداشتم پس چرا بهم میخندیدند؟ منم شروع کردم تو...

داستان انگیزه ی قاطر پیر

3 0 تومان 9

داستان مردی که ماشینش توی گل گیر کرده بود و برای کمک گرفتن میره پیش یه پیرمردی اون پیرمرد هم میگه بزار ببینم الاغم میتونه کمکت کنه یا نه...

داستان دعای خیر مالک اشتر

2 0 تومان 15

داستان مرد احمقی که وقتی مالک اشتر از جلوی او رد می شد مشتی زباله به صورت او پرتاب کرد در حالی که نمیدانست آن مرد کیست تا این که یکی به او گفت که او مالک اشتر بود و مرد احمق ناگهان لرزه به اندامش افت...

داستان عصبانیت های بی جا

2 0 تومان 9

داستان خشم های ناگهانی و قتل هایی که به خاطر یه لحظه عصبانیت اتفاق می افته و ... بسیار آموزنده

داستان اعتراض به جا

1 0 تومان 10

داستان روزی که به بانک رفته بودم و دیدم که خیلی شلوغه و همه توی هم می لولن!! یه نگاه انداختم به باجه ها و دیدم که مسئولین همه ی باجه ها نیستن و دارن صبحونه میخورن فقط یکی از باجه ها فعاله اونا اصلا...

داستان شک بیجا

2 0 تومان 9

داستان یه بنده خدایی که به خاطر رفتار های مشکوک خانمش بهش شک کرده بود و تا این که یه روزی میره سروقت گوشی خانمش و میبینه که اولین پامی که تو گوشی خانمشه از طرف یکی به اسم هادیه...

داستان بینی بزرگ و دیه ی توپ!

1 0 تومان 7

داستان یه راننده که پشت سر من هی بوغ می زد و میخواست که سر چهار راه برم کنار تا اون رد بشه مثل این که نمیدونست قانون عوض شده و گردش به راست فقط سر یه چهارراه های مشخص شده امکان پذیره تا این که رانند...

داستان بی اعصابی راننده

3 0 تومان 9

داستان راننده تاکسی که بی اعصاب بود و همیشه پشت ترافیک عصبانی می شد گاهی هم راست میگفت مثلا وقتایی که می دید راننده ی جلویی با موبایل صحبت میکرد یا وسط خیابون ترمز می زد و ... بسیار آموزندس بشنوید

داستان هفت سین با برکت امام رضا (ع)

2 0 تومان 8

داستان سفره های با برکتی که همه دوست دارن دورش بشینن مخصوصا سفره ی هفت سین که همه دوس دارن سال رو کنار اون سفره نو کنند و چه سفره ای با برکت تر از سفره ی امام رضا که همه از همه جای دنیا... بسیار زیب...

داستان توجیه های عجیب مخدر

1 0 تومان 11

داستان معتاد هایی که وقتی مواد مخدر مصرف میکنند چی میشه و اگه ازشون بپرسی که چرا میکشین کلی دلیل میارن تا بتونن کارشونو توجیه کنند ولی نمیدونند...

داستان نذر پر حکمت عموجون

1 0 تومان 6

داستان نذر عموجون چندسال پیش که پسر عموم مریض شده بود و دکترا جوابش کرده بودن عموم نذر کرده بود که اگه پسرش خوب بشه هرسال حلیم بده تا این که پسرش شفا گرفت و عموجون بعد از شفای پسرش به همه اعلام کرد...

داستان دلخوشی های پدربزرگ

2 0 تومان 7

داستان پدربزرگ که همیشه میگفت که شماها دلخوشی های من هستین من همیشه میگفتم این ینی چی تا این که خودمم بزرگ شدم و دلخوشی هایی پیدا کردم و میفهمیدم که ... بسیار زیباست حتما بشنوید

داستان غمناک مادر

2 0 تومان 5

داستان پسری که شب چهارشنبه سوری تصمیم میگیره یه نارنجک دستی بترکونه و سر دوراهی وجدان و شرارت قرار می گیره و در مقابل شیطان شکست میخوره و میره پشت سر دوتا خانم و ترقه رو میترکونه ولی وقتی میره جلو ...

داستان مغز پوک پسته ی اخمو

1 0 تومان 6

داستان زیبایی زندگی این روزهای ما و مثال زیبایی که با پسته ی خنده میزنیم این که همیشه پسته ی خندون با لبخندی که داره، گل سرسبد آجیلس و همیشه طرفدار داره... حتما بشنوید

داستان این روز های ما

1 0 تومان 11

حکایت این روزهای ما و این که همیشه ما شوخ بودیم و همه چیز رو به شوخی می گیریم و ... حکایت بسیار زیبا و آموزنده حتما بشنوید

داستان حاجی ارزونی محل

1 0 تومان 9

داستان یه مغازه داری که همیشه کارش خوب بود به حاجی ارزونی محل معروف بود خدا برکت زیادی بهش داده بود به خاطر تلاش و سلیقه ای که به خرج میداد طوری بود که همه جلوی مغازه ی حاجی ارزونی صف می کشیدن و .....

داستان بشکه های زلال

1 0 تومان 6

در روزگاران قدیم پادشاهی با وزیرش بحث شد و می گفت که کارگزار های دولتش خوب کار نمیکنند وزیر می گفت نه پادشاه قرار گزاشت که برای اثبات حرفش هر کارگزار باید...

داستان زیبای اعتماد به نفس

4 0 تومان 21

داستان زیبایی در مورد یکی از آدم هایی بسیار با استعداد بود ولی همیشه توی کارهایی موفق بود که دیگران شروع کنند و اون ادامش بده تا این که یه روزی...

داستان خاراندن بی موقع!!

3 0 تومان 11

در زمانهای دور مردی زندگی می کرد که نامش پشت کار بود کار او هل دادن ماشین خای مردم سر پیچ های خطرناک بود. روزی هنگام هل دادن یک خودرو.....

داستان پشتکار این روزها

2 0 تومان 10

حکایت پشتکار های این روزهای ما... بسیار آموزنده حتما بشنوید

داستان پشتکار آقا گرگه!

3 0 تومان 9

داستان پشتکار های انسان ها و حیوانها!! حکایت پشتکار خیلی زیاد آقاگرگه و پینوکیو واسه آدم شدن... خیلی زیباست حتما بشنوید

داستان پیر و تبر و پری!!

2 0 تومان 7

پیرمردی با تبر کهنه و زنگ زده ی خود کنار رودخانه ای مشغول هیزوم شکنی بود که ناگهان تبرش در آب افتاد و پیر ناراحت گشت!!! ناگهان یک پری دریایی... حتما بشنوید، بسیار زیباست

داستان خیانت در امانت

1 0 تومان 5

شخصی گردنبندی را به امانت پیش یکی از امین های شهر گذاشت و به سفر حج رفت پس از بازگشت پیش آن مرد رفت و طلب گردنبند خود کرد اما آن مرد خود را نفهمی زد و گفت: کدام گردنبند... حتما بشنوید...

داستان چوپان دروغگو

1 0 تومان 3

در روزگاران قدیم چوپانی زندگی می کرد که گله های زیادی داشت و معروف بود به این که تا کنون هیچ گرگی به گله اش حمله نکرده است. تا این که یک روز به خود می گوید که چرا به گله ی همه گرگ حمله می کند ولی به...

داستان نتیجه ی صداقت

3 0 تومان 7

روزی پادشهایی که پسری نداشت تصمیم گرفت که جانشینی برای خود انتخاب کند در شهر اعلام کردند که پادشاه امتحانی برای جانشینی خود برگذار کرده است و ...

داستان قضاوت بیجا

1 0 تومان 5

مردی که فرزندش توی یه تصادف مجروح شده بود پشت در اتاق عمل منتظر بود تا دکتر برسه و پسرشو عمل کنه دکتر با کمی تاخیر رسید و پدر شروع کرد به گلایه که کجایی و چرا دیر کردی و اگه پسر خودت بود هم همینقدر د...

داستان پسرک تنبل

2 0 تومان 7

پدری برای این که تنبلی پسرش را از بین ببرد او را نزد حکیمی میبرد تا به پسر چیزی بگوید بلکه یکم از تنبلیش کم شود!! حکیم هم با خنده به پسر می گوید...!

داستان زیبای وفای به عهد

2 0 تومان 4

داستان زیبای وفای به عهد که اینروزا خیلی توی زندگی هامون تاثیر گذاره و دیده میشه !! حکایت بسیار زیبا بشنوید حتما

داستان آموزنده از پیامبر اکرم (ص)

3 0 تومان 9

داستان مردی از یاران پیامبر که زمانی که وفات کرد پیامبر خود با دستان خودشان قبر ایشان را آماده کردند و با چنان دقت و ظرافتی این کار را انجام می دادند که...

داستان نصایح حضرت علی (ع)

4 0 تومان 9

روزی حضرت علی به دیدن فردی از صحابه شان رفتند که خانه بزرگی داشت و بعد از ملاقات به ایشان فرمودند که چرا از این اموالت استفاده ای به نفع اسلام نمیکنی و برای آخرتت اندوخته ای ذخیره نمیکنی که آن مرد در...

داستان رفیق نقاش من

3 0 تومان 2

داستان در مورد یه بنده خداییه که دوست نقاشی داره که قدیما خیلی توی کاراش حرفه ای بود و بسیار زیبا نقاشی می کرد تا این که یه روزی تصمیم میگیره بره یکی دیگه از سبک های نقاشی رو یاد بگیره اما توی اون کلا...

داستان روزای قدیمی

2 0 تومان 4

داستان روزای قدیمی و اینکه مردم چطور ارزش هرچیزی رو مشخص می کردند و چطور ترازو اختراع شد!! داستان بسیار آموزنده

داستان عارف و شاهزاده

2 0 تومان 5

داستان در مورد پادشاهیه که یه عارفی رو می بینه و ازش میخواد که بیاد به پسرش یه پند عارفانه بده که درسی بشه واسه ی زندگیش عارف هم قبول میکنه و شاهزاده رو فرا میخوانند..!

داستان لاکپشت ناقلا

1 0 تومان 7

داستان در مورد اون لاکپشتس که دوست داشت پرواز کنه با دوتا از دوستاش که لک لک بودن هماهنگ میکنه و همونطور که خودتون میدونین میرن واسه پرواز لاکپشت که به آرزوش رسیده بود اون بالا یهو دستشوییش میگیره و...

داستان سیگاری های مدرسه

2 0 تومان 8

داستان در مورد بچه های سیگاری مدرسه اس که چطور شد که سیگاری شدن و چرا سیگار کشیدن رو ادامه دادن این که کی ها سیگار می کشیدنو سیگار چه تاثیری روشون داشت و ...

داستان معلم مهربان!

1 0 تومان 7

داستان در مورد یه معلم ریاضیه که شیوه ی درس دادنش به قدری شیرین بود که تموم بچه ها رو به این درس علاقه مند کرده بود اخلاقش خوب بود همیشه میخندید و همه ی بچه ها...

داستان زبون سرخ

1 0 تومان 6

داستان در مورد یه مردیه که داره از پرخاشگری هاش و بی اعصابی هاش میگه تا این که یه روزی یه پیر مرد تاکسی سوار ماشینش می کنه و با حرفاش طوری اونو آروم میکنه که... خیلی زیباست..

داستان بازاری خوش سرزبون

1 0 تومان 7

داستان در مورد یه بنده خداییه که از یه بازاری خوش سرزبون صحبت میکنه و میگه که چقدر خوب صحبت می کنه و دم همه ی مردم رو داره ولی بعضی ها می گفتن که این کارش اشتباهه و داره زبون بازی میکنه ولی...

داستان اضافه وزن پسر همسایه

3 0 تومان 4

داستان در مورد مردیه که هر روز صبح موقع رفتن به سر کارش پسر نوجوونی رو که همسایشون بود رو می دید که با عجله از در خارج می شد و به سمت مدرسه میرفت تا این که یه روز بهش میگه که بیا برسونمت و از اون روز...

داستان جشن تولد خوب!

1 0 تومان 3

داستان در مورد یه بنده خداییه که روز تولدشه و از اتفاقات قشنگی که براش روز تولدش افتاده میگه و ... بسیار زیباست...!

داستان داماد بازنده

1 0 تومان 4

داستان در مورد یه پسریه که از دوستش میگه دوستش که تازه مزدوج شده، با نامزدش به مشکل خورده توی فکر طلاقه اومده با دوستش از قدیم میگه و از مشکلاتی که خانمش درست کرده واسشو...

داستان مرتیکه ی مجرد

2 0 تومان 6

داستان در مورد یه پسر جوونیه که از بچگی به فکر دختر عموش بود و دوس داشت باهاش ازدواج کنه تا این که میره دانشگاه و اونجا با چند تا دختر آشنا میشه و ...

داستان سرباز مجرد

1 0 تومان 3

داستان در مورد مرد جوونیه که همه دوست داشتن ازدواج کنه اما چون دانشجو بود و کاری نداشت، به فکر زن گرفتن نبود تا این که اونقدر از اطرافیانش بهش میگفتن ازدواج کن به فکر ازدواج افتاد اما مادرو پدرش...

داستان مرد بی غم

2 0 تومان 5

داستانک در مورد مردی است به به بی غم معروف بود و در گذشته های دور(!) زندگی میکرد! این مرد که خود به عنوان مدیر در گروه های اجتماعی حضور داشت...

آجیل هندی شب عید!!!

1 0 تومان 10

نمایشنامه در مورد همون نخود قبلی با یه بادم هندیه که دارن در مورد پسته هه که خورده شد بحث میکنن و هی بهم تیکه میندازن !! خیلی خوبه حتما بشنوید!

آجیل شب عید!

1 0 تومان 8

نمایشنامه در مورد مکالمه ی بین دوتا نخود و پستس که دارن سر این که کدومشون دوست داشتنی ترن و زودتر خورده میشن بحث میکنن... خیییییلی توپه حتما بشنوید!

پسر بیشعورو پدر بیچاره

1 0 تومان 6

یه پدر و پسر اومدن پارک و پدره سعی داره به پسرش یکم ادب یاد بده ولی پسره هر دفعه باباشو نا امید میکنه تا این که آخرش باباهه هم...! حتما بشنوید!

مدرسه ی دخترونه

2 0 تومان 12

زنگ انشا توی مدرسه ی دخترونس و معلمشون به بچه ها میگه بیاین انشا بخونین ولی از اونجا که مدرسه ی دخترونس(!)، اونقدر مخ معلم رو می خورن که... خیلی قشنگه حتما بشنوید!

عروس دیوانه و خواستگار وحشی!

1 0 تومان 8

یه آقایی اومده خواستگاری یه خانومی و دارن باهم صحبت می کنن عروس خانم در مورد وضعیت آقا دوماد میپرسه و هردفعه قبل از این که داماد حرف بزنه زود قضاوت میکنه و اینقدر این کار رو ادامه میده تا اینکه پسره.....

اخبار میانگاهی عجیب!

3 0 تومان 11

اخبار میانگاهی در مورد یه شخصی با باز کردن درب قوطی نوشابه باعث کشتار جمعی شد!! خییییلی توپه حتما بشنوید!

دختر دروغگو!

2 0 تومان 9

دوتا دختر کوچولو نشستن و دارن در مورد مامانشون صحبت می کنن که یکیشون میگه من در مورد وضعیت مامانم نگرانم و اون میگه چرا دختره میگه تازگیا یجوری شده و داره...! حتما بشنوید خیلی باحاله!

دانشجوی اسکل!

2 0 تومان 10

دوتا دانشجو اومدن پارک که درس بخونن واسه امتحان فرداشون یکیشون داره می خونه اون یکی که ملا از مرحله پرته همش چرت و پرت می گه و درس نمیخونه دوستش هرکاری می کنه که اونو متقاعد کنه واسه درس خوندن اون ا...

شام ماندگار خانوادگی

2 0 تومان 12

یه خونواده سر سفره نشستن و دارن شام می خورن هر کی تو فاز خودشه این وسط بابای خونواده هی میخواد صحبت کنه که هرکی میپره وسط حرفش ... کلا خوانواده باحال و رو مخی هستن!! حتما گوش بدین!

خواستگاری عجیب!!!

1 0 تومان 12

یه پسره با خونوادش اومدن خواستگاری یه خانومی نشستن تو اتاق تا با دختره حرف بزنه که این وسط برادر دختره هم به عنوان ناظر این وسط نشسته!! دوماد هرچی میگه عروس خانم یه چیز دیگه میگه کلا عروسه پرته بر...

بهانه های بنی اسراعیلی!

1 0 تومان 8

دوتا مرد نشستن تو پارک و شروع می کنن به صحبت کردن و یکیشون همش گلایه داره از روزگار اونیکی هم مثال زنده میاره واسه تموم بنهونه های اون یارو تا این که این یارو اونقد بهانه های الکی میاره که این یکی عص...

قضاوت بیجای باجناق!

2 0 تومان 10

یه آقایی با خانومش میخوان برن از باجناقش ماشینشو قرض بگیرن دم در خونه باجناقش که میرسه شروع میکنه پیشبینی کردن رفتارای باجناقش و اونقدر پیش میره که وقتی زنگ در خونشونو میزنه...

تصادف مسخره!

1 0 تومان 8

یه زن و شوهر تو ماشین نشستن و دارن میرن جایی که یهو تصادف می کنن و خانومه جوش میاره هرچی شوهرش میگه چیزی نشده زنه حالیش نمیشه و وقتی از ماشین پیاده میشه...

نوه ی بیچاره

2 0 تومان 7

یه زن و شوهر پیر دارن با هم صحبت می کنند که نوشون میاد پیششون و شروع میکنه باهاشون صحبت کردن این دوتا که گوش هاشون سنگین هم هس کلا هرکدوم ساز خودشونو میزنن که این وسط کم کم نوه هه ...

هوای شخله ی پارک!

2 0 تومان 6

شهین و غلام اومدن پارک دوباره و دارن باهم صحبت می کنن و هوای دم عید رو مخشون تاثیر گذاشته!! شهین باز شروع می کنه از خاطراتش گفتن و یه خالی هایی می بنده که غلام...!

نوه ی سرتق!

3 0 تومان 7

نوه هه میاد پیش بابابزرگش و از همون اول میره روی اعصاب بابابزرگش و اونقدر اعصابش رو خورد میکنه که...! حتما بشنوید

جد بزرگ!!! حتما بشنوید فوق العادس!

3 0 تومان 17

دوتا پیرزن توی پارک نشستن و یهو(!) با هم شروع می کنن صحبت کردن هردوتاشون پیرن و یکیشون هم که گوشاش سنگینه و هرچی این میگه... فوق العادس حتما بشنوید.

باجناق دوست داشتنی!!

1 0 تومان 7

یه آقایی با خانومش خونه ی خواهر خانومش دعوته ولی چون با باجناقش خوب نیس هی داره بهانه میاره که نیاد و خانومش همش میگه زشته و بیا و اینا!! مرده هم هی بهونه میاره که خانومش یه تهدیدی می کنه که شوهره به...

پدربزرگ دوست داشتنی!

2 0 تومان 7

اسماعیل اومده خونه بابابزرگش ولی بابابزرگه مثل اینکه امروز رو مود نیست و هرچی اسماعیل میگه بابابزرگش بهش گیر میده! کم مونده به نفس کشیدنش هم گیر بده حتما بشنوید خیلی توپه!

رفیق ناباب!!

2 0 تومان 9

دوتا خانم نشستن توی پارک و دارن در مورد زندگیهاشون چرت و پرت میگن که یکیشون میگه شوهر من خیلی خوبه و تو مشتمه و هرچی می خوام بهم میده و من هرچی بخوام باهاش قهر میکنم اونم نازمو می کشه اون یکی خانومه ه...

زن روانی و شوهر گیج!

3 0 تومان 9

نمایشنامه در مورد یه زن و شوهره که شوهره یه شب میاد خونه و یکم بوی سیگار میده حالا به هر دلیلی!! زنش میه بوی چیه میدی؟ شوهرش میگه بوی سیگار مال یکی دیگس روی لباسم مونده که زنه یه چی دیگه میشنوه و یهو...

شیر وحشی

4 0 تومان 7

یکی از عجیبترین وقایع چی میتونه باشه؟! نمایشنامه در مورد شیر، سلطان جنگله که با همسرش، خاله غورباقه زندگی آرومی رو دارن ولی خاله غورباقه همش سرش تو گوشیشه و با دوستاش مشغول چت کردنه و نمیدونه وقتی سل...

کالج مشهد!

4 0 تومان 7

یه پدر و پسر دارن توی بیابونای اطراف تگزاس قدم می زنند و در مورد مسائل ازدواج و این جور چیزا صحبت میکنن که باباش یهو به پسرش میگه که تو چرا اینطوری حرف میزنی و چرا لحجت عوض شده که پسرش پرده از یک راز...

جیغ بنفش!!

1 0 تومان 13

نمایشنامه در مورد یه زن و شوهره که شوهره نشسته داره روزنامه میخونه و خانمش صداش میکنه مرده هم سرشو از توروزنامه در نمیاره و همینجوری جواب زنشو میده که یهو زنش از شدت خشم...!

تلافی بزرگ شهین!!!

2 0 تومان 7

بازم شهین و غلام اومدن پارک و شهین شروع میکنه خاطره گفتن و همین جوری پیش میرن باهم که شهین میاد یهو مچ غلام رو میگیره و بهش میگه به خاطر اون کارت منم...!! خخخخخخخخ خیلی خوبه حتما بشنوید

سفره ی هفت سین ماندگار!!

1 0 تومان 7

نزدیک لحظه ی تحویل ساله و خانوم خونه هم که چیدن سفره ی هفت سین رو سپرده بوده به همسرش میاد ببینه که سفره ی هفت سین چیزی کم نداره که یهو میبینه سر سفره چه خبره!! شوهره به جای هرچیزی که پیدا نکرده ......

استرس دم عید!

1 0 تومان 9

زن و شوهره دارن خونه تکونی میکنن که مامان خانومه زنگ میزنه که دارم میام اونجا و زنه قاطی می کنه که توی این اوضاع خونه مهمون داره میاد که یهو مامان مرده زنگ میزنه...

خوشحالی های الکی انفجاری!

1 0 تومان 8

یه دختره با دوستاش میزنن یه ترقه که چه عرض کنم یه نارنجک پشت سر یه خانم میترکونن و اون خانومه یه دوتا کوچه اونورتر پرت میشه!! بعد میره از دست اون دختره شکایت میکنه و میرن کلانتری و ...!

شادی های یهویی!!

1 0 تومان 8

یه مرده داره با خانومش صحبت میکنه و ازش میپرسه که 300 هزارتومنی که دیروز داده بوده بهش رو چیکار کرده و خانومه هم میگه کدوم پول؟ مرده جوش میاره و ...!

عملیات انتحاری شایان!

2 0 تومان 6

یه پسر کوچولو داره ترقه هاشو جمع میکنه و واسه 4شنبه سوری خودشو آماده می کنه که یهو مامانش سر میرسه و میاد تو اتاق پسره و پسره یهو هول میکنه و ...

نمایشنامه ریتمیک پشمک شاه!

4 0 تومان 17

نمایشنامه در مورد پادشاهیه که میگه از کجا به کجا رسیده خیلی جالبه که از پشمک فروشی شروع میکنه و سر مردم کلاه میذاره و ...

دختر شیطون و پدر...!

1 0 تومان 9

بابا و دختر نشستن دارن باهم صحبت میکنن و دختره غصه داره که مامانم کجاست و چرا نیست و داستان خیلی غمگین میشه که یهو ماجرا...

جورابای خوشبوی بابا!!

1 0 تومان 7

یه خونواده توی یه خونه ان و همه بسیج شدن که جورابای بابای خونه رو پیدا کنن این وسط هرکی یه تیکه ای میاد که واقعا...!! حتما بشنوید !

معتادای احمق!

1 0 تومان 10

دوتا معتاد نشستن و دارن در مورد مسائل شخصیشون صحبت می کنن! یکیشون خیلی خمارتره همش کل کل می کنه و داغونه تا این که میاد یه خاطره تعریف کنه که وسطش...

خوشحالی دختر کوچولوی خوشگل!

2 0 تومان 5

یه دخترکوچولو اومده پیش باباش و داره ازش در مورد شادی های فردی سوال میپرسه که این وسط میخواد مثال بزنه ولی خودشو لو میده و ...!

خیلی توپه حتما ببینین!!

1 0 تومان 10

شهین و غلام اومدن پارک و دارن در مورد قدیما صحبت میکنن و صحبت به فرهاد می افته پسرشون، که یاد خاطرات خرابکاری های دوران مجردی فرهاد می افتن و ...!! حتما ببینین!

پسر شوت و پدر نالون!! حتما ببینید!

0 0 تومان 12

یه زن و مردن که اول نمایشنامه میترکونن !! با پسرشون درمورد ازدواج صحبت میکنن ولی این پسره انگار فازش با اینا یکی نیست و ...!!!!

تقلب بزرگ!

1 0 تومان 8

دوتا دانشجو سر جلسه امتحان نشستن یکیشون خونده و یکی دیگشون یکم تخسه و درس نخونده و به امید تقلب اومده سر جلسه! استاده هم هی پارازیت میندازه این وسط تا این که دقیقا قبل از شروع امتحان...

مرتیکه مسخره!!

1 0 تومان 11

یه شوهره افتاده رو دور خنده و خانمش هم اومده بالا سرش هرچی که بهش میگه این مرده با خنده رد میکنه و همش اعصاب زنشو خورد میکنه تا اینکه...

مریض بیشعور!!

1 0 تومان 6

یه داروخونه بزرگ داره مریض هارو راه میندازه که یه آقایی اومده دارو بگیره که ...

جوراب پدر و پسر بیشعور!!

1 0 تومان 9

نمایشنامه در مورد یه بابای عصبانیه که کلا نصیحتاش با چک و کتک همراهه و به بهانه ی جوراباش شروع میکنه پسرشو...

مسابقه تلفنی خفن!!

0 0 تومان 9

یه مسابقه تلفنیه با موضوع موانع پشتکار اولین نفری که زنگ میزنه یه دزده که وقتی میخواسته در یه ماشینو باز کنه ...

دانشجوی اوسکل!

2 0 تومان 17

یه دانشجو که یکی از درساش رو افتاده میاد پیش استادش که ببینه چرا افتاده و این وسط میخواد زرنگ بازی در بیاره ولی استاده از اون زرنگتره و ...

زمان شاه!!

0 0 تومان 9

نوه ی یه پیرمردی میاد پیشش و میگه که از زمانای قبل براش تعریف کنه و این پیرمرد هم میگه زمانای شاه همه چی ارزون بود و همه چیز میشد خرید ولی این وسط این نوه ی ناقلا...

کشف موجود عجیب در اعماق جنگل!!

1 0 تومان 6

کشف یک موجود عجیب دیگر در اعماق جنگل های ...! این جاندار که نامش شلغم میباشد خیلی بیشعور است و ...! حتما بشنوید واقعا جالبه!!

کشف موجود عجیب در اعماق جنگل!!

1 0 تومان 11

کشف یک موجود عجیب و غریب جدید در اعماق جنگل های موی سون موروننننارو نمیدونم چی چی ! از سری ویژگی های این موجود که اسمش پاشتیکوره ایناس: ...!!!

طنز گوژپشت ناتردام!!

2 0 تومان 13

نمایشنامه در مورد یه مردیه که با یه خانمی ازدواج کرده که همه چیز رو در پول میبینه و یهروزی موقعی که میخوان برن بیرون خانومه اونقدر چیز میز از شوهرش میخواد که کار به جایی میرسه که شوهره کلیه ی خودشو...

دزدای احمق!

2 0 تومان 13

دوتا دزد رفتن دزدی و منتظرن که توی موقعیت مناسب خونه ی طرف رو خالی کنن این وسط یکی از این دزدا که خماره میزنه تو فازای مختلف و یهو قاطی میکنه و ...

خفن ترین اخبار میانگاهی!!

1 0 تومان 17

اخبار خفن میانگاهی!! حتما ببینید و بشنوید!

تبلیغات رادیویی خفن!!!

0 0 تومان 9

دوتا دوستن که میخوان یه دستگاه رو تبلیغ کنن تو رادیو که هرکاری میکنن که تبلیغه خوب از آب در بیاد فکر میکنن که نمیشه و کار دستگاهه هم به این صورته که...

پسر تنبل پولدار و مادر خوب!

3 0 تومان 8

یه پسر تنبل که پدرش فوت کرده و مادرش میگه برو سر کار و یکم پول در بیار وپسره هم هی میگه ما پولداریم و سر کار نمیرم و اینا ولی مامانش زیر بار نمیره و هی میگه برو سر کار ولی پسره بی جنبه بازی در می اره...

سامانه تلفنی خفن

2 0 تومان 14

یه بنده خدایی زنگ میزنه به یه سامانه تلفنی که این سامانه تلفنیه خیلی باحاله و مخصوص دروغ گفتنه! کار سامانه به این صورته که...

مرد راستگو و زن غمگین!!

2 0 تومان 9

یه خانومی که شوهرش خیلی راست میگه و هیچوقت دروغ نمیگه و هرچی زنش بهش میگه چرا دروغ نمیگی شوهره تو کتش نمیره ولی این راستگویی شوهره آخر کار دستش می ده و ...

فروشنده زبون باز و پیرزن 100 ساله!!

3 0 تومان 14

یه پیرزنی میاد توی یک پیراهن فروشی که واسه شوهر 100 و خورده ای سالش یه پیراهن بخره که فروشندهه شروع میکنه زبون بازی ولی این پیرزنه از اون زرنگاس و طوری ...

خواهرای خوشگل و مامان زرنگ!

1 0 تومان 11

یه خانومی دوتا دختراشو میاره پارک تا باهم یه هوایی بخورن و خودشم داره با هدفون آهنگ گوش میده که این وسط دخترا شروع میکنن به بحث کردن در مورد نامردی هاشون و زیرابی رفتناشون که این وسط یه حرفای قلمبه سل...

دو به هم زنی روباه عوضی!

1 0 تومان 11

یه روباهه میاد پیش شیر سلطان جنگل و شروع میکنه به چرت و پرت گفتن و داستان گفتن که دو به هم زنی کنه و رابطه فک و فامیلای شیر رو به هم بزنه که شیره قاطی می کنه و ...

کشف موجود عجیب در اعماق جنگل!!

1 0 تومان 9

کشف یکی دیگر از موجودات بسیار عجیب در اعماق جنگل ها به نام لایلون با خصوصیاتی مثل...!!!

کلیه چپ پدر ژپتو!

1 0 تومان 10

پینوکیو داشت میرفت مدرسه که گراز مهربون(!) میاد سر راهش و بهش پیشنهاد یه کار توی یه شرکت میده که احتمالا یه شرکت هرمیه ولی پینوکیو خیلی شاخ شده و ...

مرد دروغگو و زن زرنگ!

1 0 تومان 15

هوشنگ شب دیر میاد خونه و زنش بهش میگه چرا اینقدر دیر اومدی خونه و مرده هم هی سعی میکنه بپیچونه زنشو ولی زنش یکی یکی دروغای مرده رو رو میکنه و آخرش مرده یهو قاطی میکنه و ...

مصاحبه خفن با محسن چاوشی

0 0 تومان 9

مصاحبه خیییلی توپ با محسن چاوشی و واکنش های اون نسبت به سوالای مصاحبه!

داستان آموزنده پدر عصبانی!!

1 0 تومان 15

پدره پسرشو صدا میکنه و بهش میگه که بیاد جوراباشو در بیاره و پسرش خم میشه که جوراب باباشو در بیاره باباش می خوابونه زیر گوشش که ...

خاطره قشنگ شهین تو پارک!!

1 0 تومان 11

شهین و غلام باز دوباره اومدن تو پارک و مشغول غیبت کردنن که شهین ایندفعه شروع میکنه درمورد رانندگی زن همسایشون صحبت کردن که غلام همش طبق معمول سوتی میده ولی شهین ...

خواهرای روانی و مامان بی چاره!!

1 0 تومان 10

یه مادر و دوتا دخترش دارن میرن پارک که از هوا لذت ببرن و این وسط دوتا دخترش که خیلی کنجکاون و هی سوال می پرسن که مامانشون کم کم داغون میشه و عصابش خورد میشه و ...

پسر بی مسئولیت و پدر وحشی!!

1 0 تومان 9

قبض موبایل پسر یه بابایی اومده و باباش صداش میزنه که این چرا اینقده زیاد شده و اسماعیل پسر همون مرده هم نمیدونه چیکار کنه و با شرمندگی سوالای باباشو جواب می ده و باباش میگه که...

تصادف خفن و راننده نامرد

1 0 تومان 7

یه بنده خدایی داره تو خیابون با مامان جونش حرف میزنه با موبایل که یهو یه راننده ی احمق با شدت با یه ماشین تصادف می کنه که این یکی حس مسئولیت پذیریش میزنه بالا و میگه چیکار کردی و اون یکی میخواد فرار...

مصاحبه خفن با محسن یگانه

0 0 تومان 12

مصاحبه خیلی توپ و باحال با محسن یگانه در مورد مسئولیت پذیری و واکنش های جالب محسن یگانه!!!

مرتیکه ی تنبل

1 0 تومان 13

شوهر زنه لم داده و زنه هم داره غر می زنه که بابا پاشو برو کاراتو بکن و شروع می کنن که بحث کردن در مورد تنبلی مرده و مرده هم همش کاراشو توجیه میکنه ولی زنه...

جهش ژنتیکی یهویی!!

3 0 تومان 14

شهین و غلام بازم اومدن پارک و در مورد خاطرات قبلی صحبت می کنن و غیبت در و همسایه ها رو می کنن که صحبت کشید به هوشنگ، دختر زن همسایه و شروع میکنن ازش صحبت کردن و خرابکاری هایی که داشته که میرسن به خاط...

بابابزرگ بی حوصله و نوه ی شیطون

1 0 تومان 8

یه بابابزرگ نشسته داره نوه اش رو صدا میزنه و جیران یا همون نوش میاد و نوه اش شروع میکنه به ناراحتی کردن و گله کردن که چرا منتظرم واینستادی و چرا هیچی بهم یاد نمیدی و ... که بابابزرگه...

کشف موجود عجیب در جنگل

1 0 تومان 9

مستند خونتومه!! کشف یک موجود عجیب در جنگل های بسیار مخوف که نام این موجود عجیب خونتومه است!! از خصوصیات این موجود عجیب...

اعصاب داغون شهین و غلام روانی!

1 0 تومان 10

بازم شهین و غلام اومدن تو پارک دارن درمورد کمال گرایی و اینا صحبت می کنن که باز شهین شروع میکنه خاطره تعریف کردن و غیبت زنای مردم که غلام باز شروع میکنه سوتی دادن که شهین باز دوباره...

پادشاه شهر هرت!!

1 0 تومان 14

یکی از دیار بغل میاد دیدن پادشاه شهر هرت در مورد فرار مغزها صحبت که که وقتی میاد شروع می کنه با زبون بازی مخ پادشاه رو بخوره که این وسط وزیر پادشاه شهر هرت هی تیکه میپرونه که...

پسر خیالباف و پدر داغون!

1 0 تومان 13

جوزف به باباش میکه که میخواد بره شهر و از روستا خسته شده باباش میگه چرا میخوای اینکارارو بکنی؟ جوزف میگه میخوام برم کار کنم و ماشین بخرمو... باباش میگه که چی بشه؟ جوزف میگه بعد پولدار شم و بیام رو...

روباه گیاهخوار و آرزوی کلاغ!

1 0 تومان 12

کلاغه داشت تو جنگل با افسردگی قدم می زد که یهو روباهه میاد پیشش و میگه که چرا غمگینه و تو خودشه؟ کلاغه میگه دوس دارم عوض بشم و تبدیل به فیل بشم!! روباهه هم میگه ...

کتاب جادویی و دختر کوچولو!

2 0 تومان 10

یه دختر خوشگل با مامانش داره صحبت می کنه که از دهن دختره میپره که از کتاب جادویی بابابزرگ ورد خونده و مامانه میره کتاب رو میاره تا دخترشو برگردونه به حالت اول که با اولین ورد ...

اخلاق ناجور شهین تو پارک!!

2 0 تومان 10

شهین و غلام باز اومدن پارک دارن باهم صحبت می کنن و در مورد کمال اخلاقی و اخلاقیات و اینا صحبت می کنن که این وسط شهین باز دیوانه میشه و ...!!

اخبار قتل های شهر!

2 0 تومان 8

اخبار میانگاهی که شامل خبر های خیلی خفن مخصوصا خبر های قتل و کشت و کشتار که با تمام جزئیات...! حتما ببینید خیلی خوبه!!

بابابزرگ باحال و نوه ی بی شعور! خییلی توپه!!

3 0 تومان 11

اسماعیل نوه ی یه پیرمرد باحاله که با نامزدش قهر کرده سر نامردی خودش!! بابابزرگه هم شروع می کنه کتک زدن نوه هه!! نوه هه هم که کلا تو باغ نیس ولی باز بابابزرگه...

دختر بی چاره با اون پدر و مادرش!!

1 0 تومان 12

یه دانش آموز داره انشاءشو میخونه تو این انشا داره از محبت پدر و مادرش میگه که یهو میرسه به یه جایی که معلمه جوش میاره و ...

شهین و پارک محل!

3 0 تومان 6

شهین و غلام یه زن و شوهرن که این آقا غلام وقت و بی وقت دست شهین جونو میگیره و میاره پارک شهین جون هم شروع میکنه از خاطره ی ...

دوستت دارم!

2 0 تومان 9

یه زن و شوهرن که مرده دوست داشتنشو به زنش فقط تو رفتار نشون میده و اصلا توی گفتارش نشون نمیده تا این که یه روز راوی همین نمایش فضولی میکنه تو زندگیشون و خانوم خونه هم یهو قاطی می که و ....!

مرد نادون و دختر زرنگ!

3 0 تومان 12

یه آقایی با دوستاش میخوان برن استخر ولی مرده میترسه به زنش بگه که میخواد بره استخر این وسط دختر مرده کنارش واستاده و هی پارازیت ول میده که باباهه یهو...

زبون نیس که لامثب!!

3 0 تومان 12

یه آقایی که توی ساختمونی که زندگی می کنه همه از دستش بابت یه سری از کارا ناراحتن ولی این مرد با زبونی که داره مار رو از لونش میکشه بیرون تا این که یهروز یکی از همسایه ها...

مادر و دختر بیشعور و پدر بی چاره!

3 0 تومان 13

یه بابایی که رفته سر کار و یه دختر لوس داره که مامان این دختر از خود دختره بی شعور تره!! یه روز زنگ میزنه به شوهرش که بیا خونه که دخترت میخواد ببینتت و مرده به شدت عصبانی میشه و ...

دستگیری مادر بی رحم!

2 0 تومان 12

یه خانمی توی بازداشتگاهه و یه آقایی اومده ملاقاتش و شروع میکنه سوالاتی رو از زنه می پرسه که زنه جواب های وحشتناکی میده و ...

خواستگار وحشی!

2 0 تومان 14

یه پسره میره خواستگاری یه دختر خل و چل و هرچی دختره می پرسه پسره چیزای وحشتناکی میگه ولی این دختره اصلا حالیش نیست و ...

پدر خشن و مادر دیوانه و پسر اوسکل!!

4 0 تومان 10

یه پدر و مادری میشینن با پسرشون در مورد نامزدش و ازدواجش صحبت کنن و برنامه ریزی کنن که این وسط پسره خیلی دیوانس و مادر پسره که...

مسابقه تلفنی خفن!!

2 0 تومان 12

یه مسابقه ی تلفنیه که موضوعش زندگی ایده آله ینی من هلاک شرکت کننده هاشم که هرکدومشون وقتی زنگ می زنند...

پولدارای عقده ای!!

1 0 تومان 14

یه زن و شوهر خییییییییلی پولدار دارن باهم دنبال گوشی شوهره میگردن که این وسط وقتی دارن دنبالش می گردن کلا یه چیزایی میگن که هوش از سر هر شنونده ای می پره و ...!!!

دکتر پولدار و مجرد!

1 0 تومان 14

یه پسره میاد پیش مامانش و داره سعی می کنه که به مامانش بفهمونه که زن می خواد و این وسط خواهر کوچیکش میاد کمکش ولی مامانش...

شوهر دادن دختر لوس!

3 0 تومان 21

یه روز پدر و مادر یه دختر لوس دخترشونو صدا میکنن تا در مورد ازدواج باهاش صحبت کنن که دختره تا باباشو می بینه یهو...

وصیت نامه خفن!!

1 0 تومان 10

نمایشنامه وصیت نامه یه پدر که داره فوت می کنه و میخواد وصیت نامه اش رو بخونه که بچه های اخمق و شوتش که دورش ریختن همش حرف میزنن و نمیزارن حرفشو بزنه تا اینکه یهو باباهه...

ازدواج عجیب!

1 0 تومان 15

یه پسره میاد پیش خواهرش تا درمورد یه موضوعی صحبت کنه و به خواهرش میگه من مدیر یه گروه اینترنتی شدم و میخوام ازدواج کنم !! از اونور یه دوست احمق دارن که اونم بر حسب تصادف...

دوقلو ها و دوست روانی!

1 0 تومان 8

یه خواهر و برادر دانشجو که توی یه دانشگاه درس میخونن و یه دوست مشترک دارن که خیلی داغونه و اینا! تا این که یه روز تو دانشگاه...