آخرین پادکست های رادیو ملامیم (6)


رادیو ملامیم در دی ماه سال 1396 تشکیل شد و سعی دارد با بهره گیری از کتابها و صد البته اطلاعات پدید آورندگان موسیقی به بالا بردن سطح دانش شنوندگان کمک کند