آخرین پادکست های کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم (61)


 • شعر فریاد سروده زنده یاد مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 31 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • اجرای نمایشی بخشی از کتاب سیذارتا اثر هرمان هسه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 121 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • اجرای نمایشی بخشی کوتاه از کتاب "آخرین وسوسه مسیح

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 154 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • ایلیاد-سرود چهارم

  قیمت: 1,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 116 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • فرازی از منظومه خسرو و شیرین اثر حکیم نظامی گنجوی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 237 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ایلیاد-سرود سوم

  قیمت: 1,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 119 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • قصیده معروفی از سیف فرغانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 320 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • دو قرن سکوت-دکتر عبدالحسین زرینکوب (بخش اول)

  قیمت: 5,200 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1036 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • داستان کوتاه حالا اگر تهران بود

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 155 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • خلاصه منظومه خسرو و شیرین-سیمای دوزن-فصل دوم

  قیمت: 3,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 282 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • مونولوگ از نمایشنامه شهر قصه

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 260 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مثنوی الا ای آهوی وحشی کجایی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 256 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • مثنوی شیخ صنعان و دختر ترسا برگرفته از منطق الطیر عطار

  قیمت: 1,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 596 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • سیمای دو زن-علی اکبر سعیدی سیرجانی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 604 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • وطن یعنی ... اثر مصطفی بادکوبه ای

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 385 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • ایلیاد-اثر هومر-سرود دوم

  قیمت: 2,300 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 626 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • مولوی سخنگوی یگانگی انسانها

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 642 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • ایلیاد-اثر هومر

  قیمت: 2,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 858 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • گوشه ای از مجلس ضربت زدن

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 660 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • زندگینامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 602 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • زندگینامه حضرت مولانا جلال‌الدین بلخی-مولوی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 8 بار | تعداد بازدید: 907 نفر | تعداد دانلود: 16 بار
 • داستان کوتاه کارمرگ اثر زنده یاد نادر ابراهیمی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 839 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • گفتگوی من و غریبه صبحگاهی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 642 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • داستان کوتاه-زنی که سر ساعت شش آمد!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 628 نفر | تعداد دانلود: 19 بار
 • داستان نقاشی که عاشق شد و معشوق ازو خانه ای خواست

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1039 نفر | تعداد دانلود: 5 بار
 • پیامبر اثر جبران خلیل جبران- بخش دوم

  قیمت: 1,950 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1339 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • پیامبر اثر جبران خلیل جبران

  قیمت: 2,250 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1548 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • زندگینامه مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 940 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب-بخش سوم

  قیمت: 1,800 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1102 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • اندیشه های نیمه شوخی نیمه جدی درباره اعدام

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 594 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب-بخش دوم

  قیمت: 2,250 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1073 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب صوتی شعله طور-دکتر عبدالحسین زرین کوب - بخش اول

  قیمت: 1,600 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1143 نفر | تعداد دانلود: 2 بار
 • کتاب گویا : سیذارتا اثر هرمان هسه

  قیمت: 3,600 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1056 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • گزیده غزلیات خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی-بخش دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1131 نفر | تعداد دانلود: 3 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده عبدالرحمن جامی-بخش پنجم (بخش پایانی)

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 389 نفر | تعداد دانلود: 6 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده عبدالرحمن جامی-بخش چهارم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 662 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • فردوسی سخنگوی پیروزی نیکی بر بدی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 803 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده جامی-بخش سوم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1522 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • منظومه لیلی و مجنون سروده عبدالرحمن جامی-بخش دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 712 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • لیلی و مجنون اثر عبدالرحمن جامی

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1256 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • خوان هشتم-زنده یاد مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 2507 نفر | تعداد دانلود: 24 بار
 • چاوشی-مهدی اخوان ثالث

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 883 نفر | تعداد دانلود: 7 بار
 • ساقی نامه - رضی الدین آرتیمانی

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1278 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • مناجات خواجه عبداله انصاری-پیر هرات (بخش دوم)

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1690 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • مناجات نامه پیر هرات-بخش اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1214 نفر | تعداد دانلود: 11 بار
 • گزیده غزلیات حافظ

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 1489 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • خاطرات دلبرکان سودازده من

  قیمت: رایگان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 1484 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • هفت قانون معنوی موفقیت

  قیمت: 3,000 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 2037 نفر | تعداد دانلود: 0 بار
 • ساقینامه-حافظ

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1174 نفر | تعداد دانلود: 8 بار
 • خدا هست!

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 1097 نفر | تعداد دانلود: 4 بار
 • من این پاییز در زندان

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 1213 نفر | تعداد دانلود: 20 بار
 • زن در شاهنامه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 5 بار | تعداد بازدید: 966 نفر | تعداد دانلود: 12 بار
 • رویاهایم را می فروشم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 1010 نفر | تعداد دانلود: 39 بار
 • بوف کور-صادق هدایت

  قیمت: 500 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 3707 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • در ستایش تنبلی-داستان کوتاه

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 921 نفر | تعداد دانلود: 9 بار
 • پیش از اینها فکر می کردم خدا

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 4 بار | تعداد بازدید: 2104 نفر | تعداد دانلود: 15 بار
 • یک شبی مجنون ...

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 3 بار | تعداد بازدید: 2629 نفر | تعداد دانلود: 10 بار
 • حماسه گیلگمش

  قیمت: 3,600 تومان مجموعه: کتاب صوتی | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 2528 نفر | تعداد دانلود: 1 بار
 • رباعیات ابوسعید ابوالخیر بخش دوم

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 0 بار | تعداد بازدید: 920 نفر | تعداد دانلود: 13 بار
 • گزیده رباعیات ابوسعید ابوالخیر-بخش اول

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 1 بار | تعداد بازدید: 930 نفر | تعداد دانلود: 14 بار
 • زندگینامه ابوسعید ابوالخیر

  قیمت: رایگان مجموعه: سایر | انتشار:
  پسندیده شده: 2 بار | تعداد بازدید: 806 نفر | تعداد دانلود: 13 بار